GSEB Std 12 Chemistry MCQ Chapter 14 જૈવિક અણુઓ in Gujarati

Solving these GSEB Std 12 Chemistry MCQ Gujarati Medium Chapter 14 જૈવિક અણુઓ will make you revise all the fundamental concepts which are essential to attempt the exam.

GSEB Std 12 Chemistry MCQ Chapter 14 જૈવિક અણુઓ in Gujarati

પ્રશ્ન 1.
નીચેના પૈકી કયો પદાર્થ ડાયસેકેરાઇડ છે ?
(A) ગ્લુકોઝ
(C) માલ્ટોઝ
(B) ક્રુક્ટો
(D) મેલિટ્રાયોઝ
જવાબ
(C) માલ્ટોઝ
ડાયસેકેરાઈડના ઉદાહરણ : સુક્રોઝ, માલ્ટોઝ, લેક્ટોઝ, સેલબાયોઝ વગેરે છે.

પ્રશ્ન 2.
કુલ ચાર કાર્બન પરમાણુઓ અને એક આહિાઇડ સમૂહ ધરાવતાં કાર્બોહાઇડ્રેટ કયા સામાન્ય નામથી ઓળખાય છે ?
(A) આલ્કોટ્રોઝ
(B) આલ્કોપેન્ટોઝ
(C) કિોટેટ્રોઝ
(D) કિોપોઝ
જવાબ
(A) આડોટેટ્રોઝ
ચાર કાર્બન અને એક આાિઇડ સમૂહ ધરાવતી શૃંખલાને આોર્ટટ્રોઝ કહેવાય છે.

પ્રશ્ન 3.
નીચેના પૈકી કઈ શર્કરા રિડ્યુસિંગ શર્કરા નથી ?
(A) ગ્લુકોઝ
(B) સુક્રોઝ
(C) માલ્ટેઝ
(D) લેક્ટોઝ
જવાબ
(B) સુક્રોઝ
સુક્રોઝ નોન-રિડ્યુસિંગ શર્કરા છે.

પ્રશ્ન 4.
GSEB Std 12 Chemistry MCQ Chapter 14 જૈવિક અણુઓ in Gujarati 1
કેવા પ્રકારની પેપ્ટાઇડ શૃંખલા છે ?
(A) ડાયપેપ્ટાઇડ
(C) ટેટ્રાપેપ્ટાઇડ
(B) ટ્રાયપેપ્ટાઇડ
(D) પોલિપાઇડ
જવાબ
(B) ટ્રાયપેપ્ટાઇડ
ત્રણ એમિનો ઍસિડ પેપ્ટાઇડ બંધથી જોડાઈને જે શૃંખલા બનાવે છે, તેને ટ્રાયપેપ્ટાઇડ કહે છે.
અહીં ગ્લાયસીન, એલેનાઈન અને ગ્લાયસીન એમ ત્રણ એમિનો એસિડ પેપ્ટાઇડ બંધ દ્વારા જોડાયેલ છે.

GSEB Std 12 Chemistry MCQ Chapter 14 જૈવિક અણુઓ in Gujarati

પ્રશ્ન 5.
પ્રોટીનનું કર્યું બંધારણ β-પ્લીટેડીટ આકારનું હોય છે ?
(A) પ્રાથમિક
(B) દ્વિતીયક
(C) તૃતીયક
(D) ચતુર્થક
જવાબ
(B) દ્વિતીયક
પ્રોટીનનું દ્વિતીયક બંધારણ બે જુદા જુદા પ્રકારે સમજાવી શકાય છે.
(i) α-સર્પિલ આકાર
(ii) β-પ્લીટેડશીટ આકાર

પ્રશ્ન 6.
નીચેના પૈકી કયું વિધાન સાચું છે ?
(A) ઉત્સેચકો કાર્બોહાઈડ્રેટ પદાર્થો છે.
(B) ઉત્સેચકો પ્રક્રિયાને અંતે પાછા મળતાં નથી.
(C) ઉત્સેચક્ર પ્રક્રિયાને અંતે બદલાયેલા સ્વરૂપે પાછાં મળે છે.
(D) ઉત્સેચક પ્રક્રિયાને અંતે મૂળ સ્વરૂપે પાછા મળે છે.
જવાબ
(D) ઉત્સેચક પ્રક્રિયાને અંતે મૂળ સ્વરૂપે પાછા મળે છે.

પ્રશ્ન 7.
કયું વિટામિન પાણી અને ચરબીમાં અદ્રાવ્ય છે ?
(A) A
(B) B સંકીર્ણ
(C) C
(D) H
જવાબ
(D) H
વિટામિન (H) (બાયોટીન) પાણી અને ચરબીમાં અદ્રાવ્ય છે.

પ્રશ્ન 8.
નીચેના પૈકી કયું વિધાન ખોટું છે ?
(A) DNA માં A, G, C અને T બેઇઝ હાજર હોય છે.
(B) DNAમાં A અને T બે હાઇડ્રોજનબંધથી જોડાયેલા હોય છે.
(C) A અને C પ્યુરિન બેઇઝ છે,
(D) T અને U પિરિમિડિન બેઇઝ છે.
જવાબ
(C) A અને C પ્યુરિન બેઇઝ છે,
તેનું સાચું વિધાન A અને G પ્યુરિન વ્યુત્પન્ન છે.

પ્રશ્ન 9.
ડાયસેકેરાઇડમાં બે મૉનોસેકેરાઇડ અણુઓ કઈ સાંકળથી જોડાયેલા હોય છે ?
(A) પેપ્ટાઇડ
(B) ફૉસ્ફોડાયએસ્ટર
(C) ગ્લાયકોસિડિક
(D) ડાયસલ્ફાઇડ
જવાબ
(C) ગ્લાયકોસિડિક
બે મોનોસેકેરાઇડ અણુઓ ગ્લાયકોસિડિક બંધથી જોડાયેલા હોય છે.

પ્રશ્ન 10.
નીચેના પૈકી ક્યા એકમો α-(+)-લેકટોઝમાં હશે ?
(A) β-D-(+)-ગેલેક્ટોઝ + α-D-(+)-ગ્લુકોઝ
(B) β-D-(+)-ગેલેક્ટોઝ + β-D-(+)-ગ્લુકોઝ
(C) α-D-(+)-ગેલેક્ટોઝ + α -D-(+)-ગ્લુકોઝ
(D) α-D-(+)-ગેલેક્ટોઝ + α – D – (+) – ગ્લુકોઝ
જવાબ
(A) β-D-(+)-ગેલેક્ટોઝ + α-D-(+)-ગ્લુકોઝ
α-(+)-લેક્ટોઝ = β-D-(+)-ગેલેક્ટોઝ + α-D-(+)-ગ્લુકોઝ

પ્રશ્ન 11.
જીવંત પ્રણાલીઓમાં રહેલા રાસાયણિક સંયોજનોને શું કહે છે ?
(A) ‘જીવરસાયણ
(B) સજીવ રાસાયણિક સંયોજક
(C) જૈવિક અણુઓ
(D) જૈવકાર્બનિક પદાર્થો
જવાબ
(C) જૈવિક અણુઓ

પ્રશ્ન 12.
નીચેનામાંથી જૈવિક અણુ કયો છે ?
(A) કાર્બોહાઇડ્રેટ
(B) વિટામિન
(C) ન્યુક્લિક ઍસિડ
(D) આપેલા બધા જ
જવાબ
(D) આપેલા બધા જ

પ્રશ્ન 13.
કર્યો જૈવિક અણુ મનુષ્યના જીવનની પ્રાથમિક જરૂરિયાત પૂરી પાડે છે ?
(A) કાર્બોહાઈડ્રેટ
(C) લિપિડ
(B) પ્રોટીન
(D) ઉત્સેચક
જવાબ
(A) કાર્બોહાઈડ્રેટ

GSEB Std 12 Chemistry MCQ Chapter 14 જૈવિક અણુઓ in Gujarati

પ્રશ્ન 14.
નીચેનામાંથી સુક્રોઝનું આણ્વિયસૂત્ર જણાવો.
(A) C6(H2O)6
(B) C12(H2O)11
(C) C6(H2O)5
(D) C6H12O6
જવાબ
(B) C12(H2O)11

પ્રશ્ન 15.
નીચેનામાંથી સ્ટાર્સનું આણ્વિયસૂત્ર જણાવો.
(A) C6(H2O)6
(B) C12(H2O)11
(C) [C6(H2O)5]n
(D) [C6(H2O)6]n
જવાબ
(C) [C6(H2O)5]n

પ્રશ્ન 16.
નીચેનામાંથી કાર્બોહાઇડ્રેટનું સામાન્ય સૂત્ર કયું યોગ્ય છે ?
(A) Cx(H2O)y
(B) Cx + 1(H2O)y
(C) Cx(H2O)y + 1
(D) Cx(H2O)
જવાબ
(A) Cx(H2O)y

પ્રશ્ન 17.
નીચેનામાંથી લેક્ટિક એસિડનું આણ્વિયસૂત્ર કયું છે ?
(A) C3H6O3
(B) C2H4O2
(C) CH2O
(D) C6H12O5
જવાબ
(A) C3H6O3
2-હાઇડ્રોક્સિ પ્રોપેનોઇક એસિડ (લેક્ટિક એસિડ)
GSEB Std 12 Chemistry MCQ Chapter 14 જૈવિક અણુઓ in Gujarati 2

પ્રશ્ન 18.
સ્ટાર્ચ અને સેલ્યુલોઝ ……………………….. પ્રકારથી કાર્બોહાઇડ્રેટ છે.
(A) મૉનોસેકેરાઈડ
(B) ડાયસેકેરાઇડ
(C) ટ્રાયસેકેરાઇડ
(D) પોલિસેકેરાઇડ
જવાબ
(D) પોલિસેકેરાઇડ

પ્રશ્ન 19.
નીચેનામાંથી મોનોસેકેરાઇડ કર્યો છે ?
(A) ગ્લુકોઝ
(C) સ્ટેચીઓઝ
(B) સૈલોબાયોઝ
(D) ડેફ્ટીન
જવાબ
(A) ગ્લુકોઝ

પ્રશ્ન 20.
નીચેનામાંથી ટ્રાયસેકેરાઇડ કર્યો છે ?
(A) સુક્રોઝ
(B) રેફિનોઝ (મૈલિટ્રાયઝ)
(C) સ્ટેચીઓઝ
(D) ગ્લાયકોજન
જવાબ
(B) રેફિનોઝ (મેલિટ્રાયોઝ)

પ્રશ્ન 21.
નીચેનામાંથી વનસ્પતિજ પોલિસેકેરાઇડ ક્યો છે ?
(A) સ્ટાર્ચ
(B) સેલ્યુલોઝ
(C) (A) અને (B) બંને
(D) ગ્લાયકોજન
જવાબ
(C) (A) અને (B) બંને

પ્રશ્ન 22.
મૉનોસેકેરાઇડ, ગ્લુકોઝ અને ક્રુક્ટોઝનું સામાન્ય સૂત્ર જણાવો.
(A) CnH2nOn
(B) CnH2nOn-1
(C) Cn-1 H2n On
(D) Cn H2n O2
જવાબ
(A) CnH2nOn

GSEB Std 12 Chemistry MCQ Chapter 14 જૈવિક અણુઓ in Gujarati

પ્રશ્ન 23.
કર્યો કાર્બોહાઇડ્રેટ સ્ફટિકમય અને સ્વાદે ગળ્યો હોય છે ?
(A) મૉનોસેકેરાઇડ
(B) ઓલિગોસેકેરાઈડ
(C) (A) અને (B) બંને
(D) પોલિસેકેરાઇડ
જવાબ
(C) (A) અને (B) બંને

પ્રશ્ન 24.
નીચેનામાંથી કર્યો કાર્બોહાઇડ્રેટ બિનશર્કરા તરીકે ઓળખાય છે ?
(A) ઓલિગોસેકેરાઈડ
(B) ડાયસેકેરાઈડ
(C) ટ્રાયસેકેરાઇડ
(D) પોલિસેકેરાઈડ
જવાબ
(D) પોલિસેકેરાઇડ

પ્રશ્ન 25.
છ કાર્બન પરમાણુઓ અને કિટોન સમૂહ ધરાવતો કાર્બોહાઇડ્રેટ કર્યો છે ?
(A) ગ્લુકોઝ
(B) ફ્રુક્ટોઝ
(C) ગ્લુકોઝ તેમજ ફ્રુક્ટોઝ
(D) એક પન્ન નહીં
જવાબ
(B) ક્રુક્ટોઝ

પ્રશ્ન 26.
પાંચ કાર્બન પરમાણુઓ અને એક ઓક્સિજન પરમાણુવાળા ચક્રીય સંયોજનને ……………………….. શબ્દ વડે દર્શાવાય છે.
(A) પાયરેનોઝ
(B) ફ્યુરાનોઝ
(C) હેક્ઝેનીઝ
(D) પેન્ટેનોઝ
જવાબ
(A) પાયરેોઝ

પ્રશ્ન 27.
ચાર કાર્બન પરમાણુઓ અને એક ઑક્સિજન પરમાણુવાળા ચક્રીય સંયોજનને ક્યા શબ્દ વડે દર્શાવાય છે ?
(A) પાયરનોઝ
(B) ફ્યુરાનોઝ
(C) મેલિટ્રીપોઝ
(D) રેફિનોઝ
જવાબ
(B) ફ્યુરાનોઝ

પ્રશ્ન 28.
GSEB Std 12 Chemistry MCQ Chapter 14 જૈવિક અણુઓ in Gujarati 3 બંધારણ કયા સંયોજન માટેનું છે ?
(A) પાયરેન
(B) ફ્યુરાન
(C) બાયરેન
(D) અહીં આપેલ નથી
જવાબ
(B) ફ્યુરાન

પ્રશ્ન 29.
ગ્લુકોઝના ચક્રીય બંધારણને કયા નામે ઓળખાય છે ?
(A) ગ્લુકોપાયરેનોઝ
(B) ગ્લુકોફ્યુરાનોઝ
(C) ગ્લુકોરૈફિનોઝ
(D) ગ્લુકોમેલિટ્રિયોઝ
જવાબ
(A) ગ્લુકોપાયરેનોઝ

પ્રશ્ન 30.
GSEB Std 12 Chemistry MCQ Chapter 14 જૈવિક અણુઓ in Gujarati 4 બંધારણ કયું સંયોજન ધરાવે છે ?
(A) બ્યુશન
(B) પાયરૈન
(C) રેફિનોઝ
(D) ટેટ્રાનોઝ
જવાબ
(B) પાયરેન

પ્રશ્ન 31.
દ્રાક્ષ …………………. ટકી ગ્લુકોઝ ધરાવે છે.
(A) 0-10
(B) 10-15
(C) 20-25
(D) 25-30
જવાબ.
(C) 20-25

પ્રશ્ન 32.
ગ્લુકોઝની બનાવટ શામાંથી કરવામાં આવે છે ?
(A) ખાંડમાંથી
(B) સ્ટાર્ચમાંથી
(C) (A) અને (B) બંનેમાંથી
(D) પ્રોટીનમાંથી
જવાબ
(C) (A) અને (B) બંનેમાંથી

પ્રશ્ન 33.
GSEB Std 12 Chemistry MCQ Chapter 14 જૈવિક અણુઓ in Gujarati 5 ઉપરોક્ત પ્રક્રિયામાં X તરીકે ક્યો પદાર્થ હશે ?
(A) C6H12O6
(B) C6H10O5
(C) C12H20O10
(D) C7H10O6
જવાબ
(A) C6H12O6

પ્રશ્ન 34.
GSEB Std 12 Chemistry MCQ Chapter 14 જૈવિક અણુઓ in Gujarati 6
ઉપરની પ્રક્રિયામાં X તરીકેની નીપજ કઈ હશે ?
(A) ફ્રુક્ટોઝ
(B) ગ્લુકોઝ
(C) સ્ટાર્ચ
(D) સુક્રોઝ
જવાબ
(B) ગ્લુકોઝ

GSEB Std 12 Chemistry MCQ Chapter 14 જૈવિક અણુઓ in Gujarati

પ્રશ્ન 35.
ગ્લુકોઝનું પ્રમાણસૂચક સૂત્ર કયું છે ?
(A) C6H12O6
(B) (C6H10O5)n
(C) CH2O
(D) 2C2H3O2
જવાબ
(C) CH2O

પ્રશ્ન 36.
ગ્લુકોઝને HI સાથે લાંબો સમય ગરમ કરવાથી n-હેઝેન બને છે. આ પ્રક્રિયા શું સૂચવે છે ?
(A) ગ્લુકોઝના બંધારણમાં આહિાઇડ સમૂહની હાજરી
(B) ગ્લુકોઝ અર્જુના છ કાર્બન પરમા ઓની રેખીય શૃંખલા
(C) ગ્લુકોઝ અણુમાં પ્રાથમિક આલ્કોહૉલ સમૂહની હાજરી
(D) ગ્લુકોઝ અણુમાં કાર્બોનિલ GSEB Std 12 Chemistry MCQ Chapter 14 જૈવિક અણુઓ in Gujarati 7 સમૂહની હાજરી
જવાબ
(B) ગ્લુકોઝ અણુના છ કાર્બન પરમાણુઓની રેખીય શૃંખલા

પ્રશ્ન 37.
નીચેનામાંથી ગ્લુકોઝની કયા પ્રક્રિયક સાથેની પ્રક્રિયા તેમાં કાર્બોનિલ સમૂહની હાજરી સૂચવે છે ?
(A) HCN
(B) NH2OH
(C) C6H5NHNH2
(D) આપેલા બન્નેય
જવાબ
(D) આપેલા ત્રણેય

પ્રશ્ન 38.
નીચેનામાંથી કઈ પ્રક્રિયા દ્વારા ગ્લુકોઝમાં આલ્ડિહાઇડ સમૂહની હાજરી દર્શાવી શકાય છે ?
(A) ગ્લુકોઝનું બ્રોમિન જળ વડે ઑક્સિડેશન
(B) ટૉલેન્સ પ્રક્રિયક દ્વારા ગ્લુકોઝનું સિલ્વરમાં રિડકશન
(C) ગ્લુકોઝનું ફેહલિંગ દ્વાવણ વર્ડ ક્યુપ્રસ ઑક્સાઇડમાં રિડકશન
(D) આપેલી બધી જ
જવાબ
(D) આપેલી બધી જ

પ્રશ્ન 39.
ગ્લુકોઝનું પ્રબળ ઑક્સિડેશનાં નાઇટ્રિક ઍસિડ વડે ઑક્સિડેશન કરવાથી સેકેરિક એસિડ મળે છે. આ પ્રક્રિયા દ્વારા ગ્લુકોઝના બંધારણ માટે શું સાબિત કરી શકાય છે ?
(A) -CHO સમૂહની હાજરી
(B) પાંચ હાઇડ્રૉક્સિલ સમૂહની હાજરી
(C) પ્રાથમિક આલ્કોહૉલ (−CH2OH) સમૂહની હાજરી
(D) ગ્લુકોઝના છ કાર્બનની રેખીય સ્થિતિ
જવાબ
(C) પ્રાથમિક આલ્કોહૉલ (−CH2OH) સમૂહની હાજરી

પ્રશ્ન 40.
ગ્લુકોઝનું અવકાશીય બંધારણ કયા વૈજ્ઞાનિકે નક્કી કર્યું?
(A) એમિલ ફિશર
(B) જે.ડી. વૉટસન અને ક્રીક
(C) વૉન્ટસોફ
(D) ડાલ્ટન
જવાબ
(A) એમિલ ફિશર

પ્રશ્ન 41.
કાર્બોહાઇડ્રેટ સંયોજનોના ફિશર પ્રક્ષેપસૂત્રમાં −OH સમૂહ જમણી બાજુ જોડાયેલો હોય તો તે કયો વિન્યાસ દર્શાવે છે ?
(A) R-વિન્યાસ
(B) S-વિન્યાસ
(C) D-વિન્ધાસ
(D) L-વિન્યાસ
જવાબ
(C) D – વિન્યાસ

પ્રશ્ન 42.
પ્રકાશક્રિયાશીલ કાર્બનિક પદાર્થનું પરિભ્રમણ ક્યા સાધનની મદદથી માપવામાં આવે છે ?
(A) પોલારીમીટર
(B) પોટેન્શિોમીટર
(C) બેરોમીટર
(D) મેનોમીટર
જવાબ
(A) પોલારીમીટર

પ્રશ્ન 43.
પ્રકાશક્રિયાશીલ કાર્બનિક પદાર્થ ધ્રુવીભૂત પ્રકાશનું પરિભ્રમણ સમઘડી દિશામાં દશવિ તો તે પદાર્થને ……………………. કહે છે.
(A) વામભ્રમણીય
(B) દક્ષિણગમણીય
(C) ઉત્તરભ્રમણીય
(D) આમભ્રમણીય
જવાબ
(B) દક્ષિણભ્રમણીય

પ્રશ્ન 44.
D- અને L- પદાર્થો એકબીજાના કેવા પ્રકારના સમઘટકો છે ?
(A) પ્રતિબિંબી. સમઘટકો
(B) સિસ અને ટ્રાન્સ સમઘટકો
(C) ક્રિયાશીલ સમૂહ સમઘટકો
(D) શૃંખલા સમઘટકો
જવાબ
(A) પ્રતિબિંબી, સમઘટકો

પ્રશ્ન 45.
પ્રકાશક્રિયાશીલ કાર્બનિક પદાર્થ ધ્રુવીભૂત પ્રકાશનું પરિભ્રમણ વિષમઘડી દિશામાં દર્શાવ તો તે પદાર્થને …………………………. કહે છે.
(A) દક્ષિણ ભ્રમણીય
(B) ઉત્તર ભ્રમણીય
(C) વામભ્રમણીય
(D) એક પન્ન નહીં
જવાબ.
(C) વામભ્રમણીય

પ્રશ્ન 46.
ગ્લુકોઝ કયા પ્રક્રિયક સાથે જાંબલી રંગ આપે છે ?
(A) NaHSO3
(B) ટૉલેન્સ પ્રક્રિયક
(C) ફેઇલિંગ દ્વાવસ
(D) સ્ક્રિના પ્રક્રિયક
જવાબ
(D) સ્કિના પ્રક્રિયક

પ્રશ્ન 47.
અન્ય આલ્ડિહાઇડ કરતાં ગ્લુકોઝ કર્યો વિશિષ્ટ ગુણધર્મ ધરાવે છે ?
(A) મ્યુટારોટેશન
(B) ચક્રીયકરણ
(C) શૃંખલા રચવાની ક્ષમતા
(D) એક પણ નહીં
જવાબ
(A) બ્યુટારોટેશન

પ્રશ્ન 48.
નીચેનામાંથી કયા વૈજ્ઞાનિકે સૂચવ્યું કે ગ્લુકોઝનું બંધારણ મુક્ત શૃંખલાવાળું નહીં પણ ચક્રીય હોવું જોઈએ ?
(A) ફિશર
(B) ટોલેન્સ
(C) નટ
(D) આપેલા ત્રણેય
જવાબ
(D) આપેલા ત્રણૈય

GSEB Std 12 Chemistry MCQ Chapter 14 જૈવિક અણુઓ in Gujarati

પ્રશ્ન 49.
નીચેનામાંથી ક્યા વૈજ્ઞાનિકે ગ્લુકોઝમાં પાયરેનોઝ ચક્ર હોવું જોઈએ એમ સૂચવ્યું ?
(A) હાવર્ષ અને ઇસ્ટ
(B) ટૉલેમ્સ
(C) ટનટ
(D) ફિશર
જવાબ
(A) હાવર્થ અને હર્સ્ટ

પ્રશ્ન 50.
નીચેનામાંથી α-D-(+)-ગ્લુકોઝનું હાવર્સ પ્રક્ષેપસૂત્ર કયું સાયું છે ?
GSEB Std 12 Chemistry MCQ Chapter 14 જૈવિક અણુઓ in Gujarati 8
GSEB Std 12 Chemistry MCQ Chapter 14 જૈવિક અણુઓ in Gujarati 9
(D) અહીં આપેલ નથી
જવાબ
(B)

પ્રશ્ન 51.
ગ્લુકોઝના ચક્રીય બંધારણમાં રહેલો કાર્બન કે જે મુક્ત શૃંખલાવાળા બંધારણમાં કાર્બોનિલ કાર્બન હોય છે, તેને ……………………………. કાર્બન કહે છે.
(A) એનોમેરિક
(B) કૈટોમેરિક
(C) ચક્રીય
(D) અવકાશીય
જવાબ
(A) એનોમેરિક

પ્રશ્ન 52.
α -D-(+)-ગ્લુકોઝ અને B-D-(+)-ગ્લુકોઝ …………………. છે.
(A) મેટામર્સ
(B) રોટોમર્સ
(C) એનોમર્સ
(D) સમઘટકો
જવાબ
(C) એનોમર્સ

પ્રશ્ન 53.
α -D-(+)-ગ્લુકોઝને 303 K તાપમાને પાણીમાં નીચેની કઈ પ્રક્રિયા દ્વારા મેળવી શકાય છે ?
(A) પ્રવાહીકરા
(C) જળવિભાજન
(B) હાઈડ્રેશન
(D) સ્ફટિકીકરણ
જવાબ
(D) સ્ફટિકીકરણ

પ્રશ્ન 54.
β-D-(+)-ગ્લુકોઝને …………………………. તાપમાને પાણીમાંથી સ્ફટિકીકરણ કરી મેળવી શકાય છે.
(A) 371 K
(B) 303 K
(C) 273 K
(D) 373 K
જવાબ
(A) 371 K

પ્રશ્ન 55.
ગ્લુકોઝના વિશિષ્ટ પરિભ્રમણમાં ફેરફાર થવાની ઘટનાને શું કહે છે ?
(A) પ્રકાશ અક્રિયાશીલતા
(B) મ્યુટારોટેશન
(C) વિષમીકરણ
(D) ચક્રીયકરણ
જવાબ
(B) મ્યુટરોટેશન

પ્રશ્ન 56.
કિટોન સમૂહ અને છ કાર્બન પરમાણુ ધરાવતું સંયોજન કયા નામે ઓળખાશે ?
(A) ક્રિટોલેક્ટોઝ
(B) ટિોપેન્ટોઝ
(C) કિટોટેટ્રોઝ
(D) પાયરેનોઝ
જવાબ
(A) કિટોટ્ટેક્ટોઝ

પ્રશ્ન 57.
GSEB Std 12 Chemistry MCQ Chapter 14 જૈવિક અણુઓ in Gujarati 10
(A) મુક્ત શૃંખલાવાળું
(B) અવકાશીય બંધારણ
(C) ફિશર પ્રક્ષેપ
(D) હાવર્લ્ડ પ્રક્ષેપ
જવાબ
(B) અવકાશીય બંધારણ

પ્રશ્ન 58.
ફ્રુક્ટોઝ નીચેનામાંથી કયા દ્વાવકમાં અદ્રાવ્ય છે ?
(A) પાણી
(B) આલ્કોહૉલ
(C) ઇથર
(D) આપેલા બધા જ
જવાબ
(C) ઈથર

પ્રશ્ન 59.
GSEB Std 12 Chemistry MCQ Chapter 14 જૈવિક અણુઓ in Gujarati 11
(A) ગ્લુકોઝ
(B) ક્રુક્ટોઝ
(C) ગેલેક્ટોઝ
(D) મેલિટ્રાયોઝ
જવાબ
(C) શૈલેક્ટોઝ

પ્રશ્ન 60.
ડાયસેકેરાઇડમાં બે મોનોસેકેરાઇડ એકમો કઈ સાંકળ દ્વારા જોડારોલા હોય છે ?
(A) ગ્લાયકોસિડિક
(B) ફૉસ્ફોસિડિક
(C) ફૉસ્ફોડાય એસ્ટર
(D) પેપ્ટાઇડ સાંકળ
જવાબ
(A) ગ્લાયકોસિડિક

પ્રશ્ન 61.
ડાયેસેકેરાઇડનો ક્યો ગુણધર્મ યોગ્ય નથી ?
(A) સ્વાદે ગળ્યાં
(B) સ્ફટિકમય
(C) પાણીમાં દ્રાવ્ય
(D) આલ્કોહૉલમાં અદ્રાવ્ય
જવાબ
(D) આલ્કોહૉલમાં અદ્રાવ્ય

પ્રશ્ન 62.
નીચેનામાંથી કઈ શર્કરા નોન રિડ્યુસિંગ છે ?
(A) સુક્રોઝ
(C) લેક્ટોઝ
(B) માલ્ટોઝ
(D) આપેલી ત્રણેય
જવાબ
(A) સુક્રોઝ

પ્રશ્ન 63.
વમાં કર્યો પદાર્થ આવેલો છે ?
(A) માધ્ય
(B) કેરેમલ
(C) શર્કરા
(D) એક પણ નહીં
જવાબ
(A) માલ્ટ

GSEB Std 12 Chemistry MCQ Chapter 14 જૈવિક અણુઓ in Gujarati

પ્રશ્ન 64.
માલ્ટોઝમાં બે માંનોસેકેરાઇડ એકમો ………………………………. જોડાયેલા હોય છે.
(A) C1 – O – C2
(B) C1 – O – C4
(C) C1 – O – C5
(D) C1 – O – C3
જવાબ
(B) C1 – O – C4

પ્રશ્ન 65.
β-(+)- માલ્ટોઝ = ………………….. .
(A) α-D-(+)-ગ્લુકોઝ + β-D-(+)- ગ્લુકોઝ
(B) α-D-(+)-ગ્લુકોઝ + α-D-(+)- ગ્લુકોઝ
(C) β-D-(+)-ગ્લુકોઝ + β-D-(+)- ગ્લુકોઝ
(D) α-D-(+)-ગ્લુકોઝ + β-D-(+)- ગ્લુકોઝ
જવાબ
(A) α-D-(+)-ગ્લુકોઝ + β-D-(+)- ગ્લુકોઝ

પ્રશ્ન 66.
નીચેનામાંથી કઈ શર્કરા વનસ્પતિમાં હોતી નથી ?
(A) સુક્રોઝ
(B) માલ્ટોઝ
(C) લેક્ટોઝ
(D) બધા જ
જવાબ
(C) લેક્ટોઝ

પ્રશ્ન 67.
નીચેનામાંથી કઈ પ્રક્રિયા દ્વારા લેક્ટોઝ ડ્યુિસિંગ શર્કરા છે એવું સાબિત કરી શકાય છે ?
(A) તે ફેઇલિંગના દ્રાવનું રિડકશન કરે છે.
(B) તે ફિનાઇલ હાઇડ્રેઝીન સાથે ફિનાઇલ હાઇડ્રોન બનાવે છે.
(C) (A) અને (B) બંને
(D) તે ટૉલેન્સ કસોટી આપે છે.
જવાબ
(C) (A) અને (B) બંને

પ્રશ્ન 68.
નીચેનામાંથી કયું સંયોજન ખૂબ ઊંચું આણ્વિયદળ ધરાવે છે ?
(A) ગ્લુકોઝ
(B) સેલ્યુલોઝ
(C) લેક્ટોઝ
(D) સુક્રોઝ
જવાબ
(B) સેલ્યુલોઝ
પોલિસેકેરાઇડ પદાર્થના આણ્વિયદળ ખૂબ ઊંચા હોય છે.

પ્રશ્ન 69.
નીચેનામાંથી કર્યો પૉલિસેકેરાઇડ એમાઇલોઝ અને એમાયલોપેક્ટિનનું મિશ્રણ છે ?
(A) સ્ટાર્ચ
(B) સેલ્યુલોઝ
(C) ગ્લાયકોજન
(D) ડેફ્ટીન
જવાબ
(A) સ્ટાર્ચ

પ્રશ્ન 70.
એમાઇલોઝના બંધારણમાં કયા એકમો C1-0-C4 સાંકળથી જોડાય છે ?
(A) α-D-(+)-ગ્લુકોઝ
(B) β-D-(+)-ગ્લુકોઝ
(C)α-D-(−)-ગ્લુકોઝ
(D) β-D-(-)-ગ્લુકોઝ
જવાબ
(A) α-D-(+)-ગ્લુકોઝ

પ્રશ્ન 71.
સેલ્યુલોઝનું શુદ્ધ સ્વરૂપ કયું છે ?
(A) રૂ
(B) લીનન
(C) સ્ટ્રૉ
(D) શણ
જવાબ
(A) રૂ

પ્રશ્ન 72.
નીચેનામાંથી કયા દ્વાવકમાં સેલ્યુલોઝ તદ્દન દ્રાવ્ય છે ?
(A) પાણી
(B) કાર્બનિક દ્રાવક
(C) એમોનિયામય ક્યુપ્રિક હાઇડ્રૉક્સાઇડનું દ્રાવા
(D) આપેલા ત્રણેય
જવાબ
(C) એમોનિયામય ક્યુપ્રિક હાઇડ્રૉક્સાઇડનું દ્રાવણ

પ્રશ્ન 73.
સેલ્યુલોઝ …………………………. ની લાંબી શૃંખલા ધરાવે છે.
(A) β-D-(-)-ગ્લુકોઝ
(B) β-D-(+)-ગ્લુકોઝ
(C) β-D-(+)-ફ્રુક્ટોઝ
(D) α-D-(+)-ગ્લુકોઝ
જવાબ
(B) β-D-(+)-ગ્લુકોઝ

પ્રશ્ન 74.
નીચેનામાંથી કાર્બોહાઇડ્રેટનું મહત્ત્વ કર્યું નથી ?
(A) વનસ્પતિની કોષદીવાલ ર્ચની બનેલી હોય છે
(B) નવી ઊગતી વનસ્પતિ વૃદ્ધિ માટે બીજમાંના સ્ટાર્ચનો ખોરાક તરીકે ઉપયોગ કરે છે.
(C) ખાદ્યપદાર્થોમાં મોટેભાગે કાર્બોહાઈડ્રેટની હાજરી
(D) સ્ફોટક પદાર્થ તેમજ પ્લાસ્ટિકના નિર્માણમાં કાર્બોહાઇડ્રેટનો ઉપયોગ
જવાબ
(A) વનસ્પતિની કોષદીવાલ સ્ટાર્ચની બનેલી હોય છે. ‘

પ્રશ્ન 75.
કયા ઘટકની પાચનતંત્રની ક્રિયામાં છેવટની નીપજ તરીકે – એમિનો એસિડ મળે છે ?
(A) લિપિડ
(B) ચરબી
(C) પ્રોટીન
(D) ઉત્સેચક
જવાબ
(C) પ્રોટીન

પ્રશ્ન 76.
α -હેલિક્સ ……………………………… છે.
(A) પ્રોટીનનું પ્રાથમિક બંધારા
(B) પ્રોટીનનું દ્વિતીયક બંધારણ
(C) પ્રોટીનનું તૃતીયક બંધારણ
(D) પ્રોટીનનું ચતુર્થંક બંધારન
જવાબ
(B) પ્રોટીનનું દ્વિતીયક બંધારણ

પ્રશ્ન 77.
મ્યુકોઝના અણુમાં અસમ કાર્બન પરમાણુની સંખ્યા કેટલી હોય છે ?
(A) 1
(B) 2
(C) 4
(D) 6
જવાબ
(C) 4

GSEB Std 12 Chemistry MCQ Chapter 14 જૈવિક અણુઓ in Gujarati

પ્રશ્ન 78.
નીચેનામાં કાપડ તરીકે વપરાતો કર્યા પદાર્થ સેલ્યુલોઝનું સ્વરૂપ છે ?
(A) લીનન
(B) રેયોન
(C) એસિટેટ રેસાઓ
(D) આપેલા ત્રોય
જવાબ
(D) આપેલા ત્રણેય

પ્રશ્ન 79.
નીચેનામાંથી કયા પદાર્થના નિર્માણમાં કાર્બોહાઇડ્રેટનો ઉપયોગ થાય છે ?
(A) કાગળ
(B) ફોટોગ્રાફી-ફિલ્મ
(C) પ્લાસ્ટિક
(D) આપેલા બધા જ
જવાબ
(D) આપેલા બધા જ

પ્રશ્ન 80.
પ્રોટીનના જળવિભાજનથી કઈ નીપજ મળે છે ?
(A) એમિનો ઍસિડ
(C) લિપિડ
(B) ઉત્સેચકો
(D) ચરબી
જવાબ
(A) એમિનો ઍસિડ

પ્રશ્ન 81.
પ્રોટીનના બંધારણીય એકમો કોણ છે ?
(A) ઉત્સેચકો
(B) શર્કરા
(C) એમિનો એસિડ
(D) વિટામિન
જવાબ
(C) એમિનો ઍસિડ

પ્રશ્ન 82.
α-એમિનો ઍસિડના બંધારણમાં …………………….. એમિનો સમૂહ હોય છે.
(A) પ્રાથમિક
(B) દ્વિતીયક
(C) તૃતીયક
(D) ચતુર્થક
જવાબ
(A) પ્રાથમિક

પ્રશ્ન 83.
પ્રોલીન એમિનો ઍસિડના બંધારણમાં કયા એમિનો સમૂહ આવેલા હોય છે ?
(A) પ્રાથમિક
(B) દ્વિતીય
(C) તૃતીયક
(D) ચતુર્થક
જવાબ
(B) દ્વિતીયક્ર

પ્રશ્ન 84.
નીચેનામાંથી તટસ્થ એમિનો એસિડ ક્યો છે ?
(A) ગ્લાયસિન
(B) એલેનાઈન
(C) (A) અને (B) બંને
(D) લાઇસીન
જવાબ
(C) (A) અને (B) બંને

પ્રશ્ન 85.
નીચેનામાંથી બેઝિક એમિનો ઍસિડ કર્યો છે ?
(A) લાઇસીન
(B) આર્જિનીન
(C) (A) અને (B) બંને
(D) એલેનાઈન
જવાબ
(C) (A) અને (B) બંને

પ્રશ્ન 86.
નીચેનામાંથી આવસ્યક એમિનો ઍસિડ કર્યો છે ?
(A) લ્યુસીન
(C) ટ્રિપ્ટોફેન
(B) વેલીન
(D) આપેલા બધા જ
જવાબ
(D) આપેલા બધા જ

પ્રશ્ન 87.
જે એમિનો એસિડનું શરીરમાં ઉત્પાદન થતું હોય તેઓને ……………………… એમિનો ઍસિડ કહે છે.
(A) બિનઆવશ્યક
(B) આવશ્યક
(C) કુદરતી
(D) શારીરિક
જવાબ
(A) બિનઆવશ્યક

પ્રશ્ન 88.
કુદરતમાંથી મળતા મોટાભાગના એમિનો ઍસિડ કર્યો વિન્યાસ ધરાવે છે ?
(A) L-વિન્યાસ
(B) D-વિન્યાસ
(C) D તેમજ -વિન્યાસ
(D) એકપન્ન નહીં
જવાબ
(A) L-વિન્યાસ

પ્રશ્ન 89.
એમિનો ઍસિડને કેવા પ્રકારના પદાર્થો કહે છે ?
(A) એસિડિક
(B) બેઝિક
(C) તટસ્થ
(D) ઊભયગુણધર્મી
જવાબ
(D) ઊભયગુણધર્મી

પ્રશ્ન 90.
એમિનો એસિડને તેના મિશ્રણમાંથી કઈ પદ્ધતિ વડે જુદા પાડી શકાય છે ?
(A) ઇલેક્ટ્રોફોરેસીસ
(B) ક્રોમેટોગ્રાફીય પદ્ધતિથી
(C) (A) અને (B) બંને
(D) નિસ્યંદન પદ્ધતિઓ
જવાબ
(C) (A) અને (B) બંને

પ્રશ્ન 91.
GSEB Std 12 Chemistry MCQ Chapter 14 જૈવિક અણુઓ in Gujarati 12 ઉપરોક્ત એમિનો એસિડ કર્યો વિન્યાસ ઘરાવે છે ?
(A) D-વિન્યાસ
(B) L-વિન્ધાસ
(C) એક પક્ષ નહીં
(D) રેસેમિક મિશ્રણ
જવાબ
(A) D-વિન્યાસ

પ્રશ્ન 92.
નીચેનામાંથી કયા બંધને પેપ્ટાઇડ સાંકળ કહે છે ?
(A) -COOR
(B) -CONH-
(C)-CO-R
(D) –CHO-
જવાબ
(B) -CONH-

પ્રશ્ન 93.
ચારચી દસ જેટલા એમિનો ઍસિડ પેપ્ટાઇડબંધથી જોડાઈને જે લાંબી શૃંખલા બનાવે છે, તેને શું કહે છે ?
(A) ટેટ્રાર્પાઇડ
(B) પેન્ટાપેપ્ટાઇડ
(C) ઓલિગોપેપ્ટાઇડ
(D) પોલિપેપ્ટાઇડ
જવાબ
(C) ઓલિગોપેપ્ટાઇડ

પ્રશ્ન 94.
સામાન્ય રીતે 10,000 સુધીનું આણ્વિયદળ ધરાવતા પેપ્ટાઇડને શું કહેવાય છે ?
(A) પોલિપેાઇડ
(B) પ્રોટીન
(C) ઓલિગોપેપ્ટાઇડ
(D) ડાયપેપ્ટાઇડ
જવાબ
(A) પોલિપેાઇડ

GSEB Std 12 Chemistry MCQ Chapter 14 જૈવિક અણુઓ in Gujarati

પ્રશ્ન 95.
સામાન્ય રીતે 10,000 થી વધુ આણ્વિયદળ ધરાવતા પેપ્ટાઇડને શું કહેવાય છે ?
(A) પોલિપેપ્ટાઇડ
(B) પ્રોટીન
(C) ઓલિગોપેપ્ટાઇડ
(D) ડાર્પાઇડ
જવાબ
(B) પ્રોટીન

પ્રશ્ન 96.
H2N- CH2-CONH-CH2-COOH કેવા પ્રકારની પેપ્ટાઇડ શૃખલા છે ?
(A) ડાયપેપ્ટાઇડ
(B) ટ્રાયપેપ્ટાઇડ
(C) ટેટ્રાર્પાઇડ
(D) ઓલિગોપેપ્ટાઇડ
જવાબ
(A) ડાયપેપ્ટાઇડ

પ્રશ્ન 97.
ટ્રાયપેપ્ટાઇડ ગ્લાયસીન, એલેનાઇન અને ફિનાઇલ એલેનાઇનને સંકેતમાં લખવાની કઈ રીત સાચી છે ?
(A) Gly-Gly-Phe
(B) Gly-Ala-Phe
(C) (Gly-Phe)n
(D) Gly-Phe-Ala
જવાબ
(B) Gly-Ala-Phe

પ્રશ્ન 98.
પેપ્ટાઇડ બંધારણમાં મુક્ત -NH2 સમૂહવાળા છેડાને ડાબી બાજુએ લખવામાં આવે તો તેને ……………………….. તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.
(A) N – અંતઃસ્ય અવશેષ
(B) C-અંતઃસ્થ અવશેષ
(C) U-અંતઃસ્થ અવશેષ
(D) O-અંતઃસ્થ અવશેષ
જવાબ
(A) N-અંતઃસ્ય અવશેષ

પ્રશ્ન 99.
ત્રણ એમિનો ઍસિડ A, B, C જુદા જુદા ક્રમમાં જોડાઈ કેટલા પ્રકારની ટ્રાયપેપ્ટાઇડ શૃંખલા બનાવે છે ?
(A) 3
(B) 9
(C) 6
(D) 12
જવાબ
(C) 6

પ્રશ્ન 100.
પ્રોટીનના આણ્વિય આકારના આધારે કર્યો પ્રકાર યોગ્ય છે ?
(A) ચોરસ પ્રોટીન
(B) કણ પ્રોટીન
(C) ગોલીય પ્રોટીન
(D) આપેલા ત્રણેય
જવાબ
(C) ગોલીય પ્રોટીન

પ્રશ્ન 101.
નીચેનામાંથી રેસામય પ્રોટીનનું ઉદાહરણ કયું છે ?
(A) કેરેટીન
(B) માયોસીન
(C) (A) અને (B) બંને
(D) આલ્બુમિન
જવાબ
(C) (A) અને (B) બંને

પ્રશ્ન 102.
નીચેનામાંથી ગોલીય પ્રોટીનનું ઉદાહરણ શું છે ?
(A) ઇન્સ્યુલિન
(B) આલ્યુમિન
(C) (A) અને (B) બંને
(D) કેરેટીન
જવાબ
(C) (A) અને (B) બંને

પ્રશ્ન 103.
સ્નાયુઓમાં કયું પ્રોટીન આવેલું હોય છે ?
(A) કેરેટીન
(B) માર્યાસીન
(C) ઇન્સ્યુલિન
(D) આબ્લ્યુમિન
જવાબ
(B) માર્યોસીન

પ્રશ્ન 104.
મનુષ્યના ઇન્સ્યુલિનના પ્રાથમિક બંધારણમાં બે પોલિપેપ્ટાઇડ શૃંખલાઓ એકબીજા સાથે ……………………. થી જોડાયેલી હોય છે.
(A) ડાયસલ્ફાઇડ સાંકળ
(B) ડાયફૉસ્ફાઇડ સાંકળ
(C) ફૉસ્ફોડાયએસ્ટર સાંકળ
(D) હાઇડ્રોજનબંધ
જવાબ
(A) ડાયસલ્ફાઇડ સાંકળ

પ્રશ્ન 105.
પ્રોટીનનું ક્યું બંધારણ α-સર્પિલ આકારનું છે ?
(A) પ્રાથમિક
(B) દ્વિતીયક
(C) તૃતીયક
(D) ચતુર્થંક
જવાબ
(B) દ્વિતીયક

પ્રશ્ન 106.
પ્રોટીનના દ્વિતીયક બંધારણમાં img ઑક્સિજન પરમાણુ અને –NH- વરો કર્યો બંધ રચાયેલો હોય છે ?
(A) ધાત્વિક
(B) હાઇડ્રોજન
(C) સહસંયોજક
(D) સવર્ગસહસંયોજક
જવાબ
(B) હાઇડ્રોજન

પ્રશ્ન 107.
નીચેનામાંથી ક્યા પ્રોટીનમાં શૃંખલાઓ વાંકીચૂંડી આકારની ગડીઓવાળી હોય છે ?
(A) β-પ્લીટેડશીટ
(B) α-સર્પિલ આકાર
(C) તૃતીયક્ર
(D) ચતુર્થક
જવાબ
(A) β-પ્લીટેડશીટ

પ્રશ્ન 108.
નીચેનામાંથી ક્યું પ્રોટીન તૃતીયક બંધારણ દર્શાવે છે ?
(A) હીમોગ્લોબિન
(B) માયગ્લોબિન
(C) કેરેટીન
(D) આલ્બુમિન
જવાબ
(B) માયગ્લોબિન

પ્રશ્ન 109.
નીચેનામાંથી ક્યુ પ્રોટીન ચતુર્થક બંધારણ ધરાવે છે ?
(A) હીમોગ્લોબિન
(B) માયગ્લોબિન
(C) કેરેટીન
(D) આબ્લ્યુમિન
જવાબ
(A) હીમોગ્લોબિન

પ્રશ્ન 110.
પ્રોટીનના વિકૃતિકરણ માટે નીચેનામાંથી કયું કારણ જવાબદાર છે ?
(A) તાપમાનમાં વધારો
(B) pH માં ફેરફાર
(C) કાર્બનિક દ્રાવકો
(D) આપેલા જ્ઞેય
જવાબ
(D) આપેલા ત્રણેય

GSEB Std 12 Chemistry MCQ Chapter 14 જૈવિક અણુઓ in Gujarati

પ્રશ્ન 111.
નીચેનામાંથી કર્યો પ્રક્ષાલક પ્રોટીનના બિનધ્રુવીય સમૂહ સાથે જોડાઇને તેને વિકૃત બનાવે છે ?
(A) સોડિયમ ડોર્ડસાઇલ સલ્ફેટ
(B) સોડિયમ બેઝિન સલ્ફેટ
(C) સિટાઇલ ટ્રાયમિથાઇલ ક્લોરાઇડ
(D) સોડિયમ લોરિલ આલ્કોસલ્ફેટ
જવાબ
(A) સોડિયમ ડોર્ડસાઈલ સલ્ફેટ

પ્રશ્ન 112.
નીચેનામાંથી કયો કાર્બનિક દ્રાવક પ્રોટીનમાં વિકૃતિ સર્જે છે ?
(A) આલ્કોહૉલ
(B) એસિટોન
(C) ઇથર
(D) આપેલા ત્રણેય
જવાબ
(D) આપેલા ત્રણેય

પ્રશ્ન 113.
જૈવરાસાયણિક પ્રક્રિયાઓમાં ઉદ્દીપક તરીકે કાર્ય કરતા પદાર્થોને શું કહે છે ?
(A) ઉત્સેચક
(C) વિટામિન
(B) અંતઃસ્ત્રાવ
(D) સહઉત્સેચક
જવાબ
(A) ઉત્સેચક

પ્રશ્ન 114.
ચરબીનું જળવિભાજન કઈ કાર્બોક્સિલિક એસિડ અને આલ્કોહોલ બનવાની પ્રક્રિયા કયા ઉત્સેચકની હાજરીમાં ખૂબ ઝડપી થાય છે ?
(A) ઇન્વર્ટેઝ
(B) ઈમલ્સિન
(C) લાયપેઝ
(D) ઝાયમેઝ
જવાબ
(C) લાયપેઝ

પ્રશ્ન 115.
ઉત્સેચકો પ્રક્રિયાનો વેગ ……………….. ગણા જેટલો વધારી શકે છે.
(A) 1012
(B) 1010
(C) 10-12
(D) 109
જવાબ
(A) 1012

પ્રશ્ન 116.
ઉત્સેચકોમાં પ્રોટીન સિવાયના અન્ય રાસાયણિક ઘટક હાજર હોય છે. આ ઘટકને શું કહેવાય છે ?
(A) સહઉત્સેચક
(B) સહકારક
(C) સાઉદીપક
(D) સહપ્રક્રિયાર્થી
જવાબ
(B) સહકારક

પ્રશ્ન 117.
ઉત્સેચક્રમાં સહકારક આયન સહકારક તરીકે તરીકે નીચેનામાંથી કો ધાતુ હોય છે ?
(A) Zn2+
(B) Mg2+
(C) Fe2+
(D) આપેલા ત્રણેયમાંથી ગમે તે
જવાબ
(D) આપેલા ત્રણેયમાંથી ગમે તે

પ્રશ્ન 118.
જો ઉત્સેચક્રમાં સહકારક તરીકે કાર્બનિક ઘટક હોય તો તેને શું કહે છે ?
(A) સહઉત્સેચક
(B) સહઉદીપક
(C) સહપ્રક્રિયાર્થી
(D) આપેલા ત્રણૈય
જવાબ
(A) સહઉત્સેચક

પ્રશ્ન 119.
ઉત્સેચકના પ્રોટીન ભાગને શું કહે છે ?
(A) સપ્રહિણવ ઉત્સેચક્ર
(B) પ્રકિણવ ઉત્સેચક
(C) સહપ્રકિવ ઉત્સેચક
(D) બિનપ્રોટીન ભાગ
જવાબ
(A) અપ્રકિવ ઉત્સેચક

પ્રશ્ન 120.
સહઉત્સેચક + પ્રક્રિસ્પ ઉત્સેચક → X ઉપરની પ્રક્રિયામાં X તરીકેની નીપજ કઈ હશે ?
(A) પ્રક્રિયાર્થી
(B) નીપજ મળશે નહીં
(C) ઉત્સેચક
(D) મધ્યવર્તી સંયોજન
જવાબ
(C) ઉત્સેચક

પ્રશ્ન 121.
પ્રક્રિયાર્થી, કોયના જે ભાગ સાથે જોડાય છે તેને ઉત્સેચકનું …………………….. કહે છે.
(A) આધાર સ્થળ
(B) સક્રિય સ્થાન
(D) એકપણ નહીં
(C) જન્મસ્થાન
જવાબ
(B) સક્રિય સ્થાન

પ્રશ્ન 122.
લેક્ટોઝનું જળવિભાજન કા ઉત્સેચક વડે થાય છે ?
(A) માલ્ટેઝ
(B) ઇમલ્સિન
(C) ઇન્વર્ટેઝ
(D) ઝાયમેઝ
જવાબ
(B) ઇમશિન

પ્રશ્ન 123.
સુક્રોઝનું જળવિભાજન કયા ઉત્સેચક વડે થાય છે ?
(A) માલ્ટઝ
(B) ઇમક્સિન
(C) ઇન્વર્ટે
(D) ઝાયમેઝ
જવાબ
(C) ઇન્વર્ટ

પ્રશ્ન 124.
કોઈ પણ પદાર્થનું જળવિભાજન કરતા ઉત્સેચક્ને કેવા પ્રકારનો ઉત્સેચક કહે છે ?
(A) હાઇડ્રોલેઝ
(B) ઑક્સિડેઝ
(C) હાઇડ્રોક્સિલેઝ
(D) જળવિભાજનેઝ
જવાબ
(A) હાઇડ્રોલેઝ

પ્રશ્ન 125.
જે પદાર્થોની ખૂબ ઓછી માત્રા, જરૂરી હોય પરંતુ તેની ઊણપથી ચોક્કસ પ્રકારના રોગો થતા હોય તેને શું કહેવાય છે ?
(A) ઉત્સેચક
(B) ન્યુક્લિક એસિડ
(C) વિટામિન
(D) કાર્બોહાઈડ્રેટ
જવાબ
(C) વિટામિન

GSEB Std 12 Chemistry MCQ Chapter 14 જૈવિક અણુઓ in Gujarati

પ્રશ્ન 126.
માનવશરીરમાં નીચેનામાંથી ક્યું વિટામિન સંશ્લેષિત થાય છે ?
(A) વિટામિન A
(B) વિટામિન D
(C) વિટામિન K
(D) આપેલા બધા જ
જવાબ
(D) આપેલા બધા જ

પ્રશ્ન 127.
નીચેનામાંથી પાણીમાં દ્રારા વિટામિન કયું છે ?
(A) વિટામિન B સંકીર્ણ
(B) વિટામિન C
(C) (A) અને (B) બંને
(D) વિટામિન A
જવાબ
(C) (A) અને (B) બંને

પ્રશ્ન 128.
નીચેનામાંથી કયું વિટામિન આંતરડામાં સૂક્ષ્મજીવો દ્વારા બને છે ?
(A) વિટામિન K
(B) વિટામિન D
(C) વિટામિન E
(D) વિટામિન H
જવાબ
(A) વિટામિન K

પ્રશ્ન 129.
નીચેનામાંથી કયું વિટામિન પાણીમાં અને ચરબીમાં અદ્રાવ્ય છે ?
(A) વિટામિન A
(B) વિટામિન E
(C) વિટામિન K
(D) વિટામિન H
જવાબ
(D) વિટામિન H

પ્રશ્ન 130.
વિટામિન A નું રાસાયણિક નામ ક્યું છે ?
(A) રેટિનોલ
(B) થાયમિન
(C) રિબોફ્લેવિન
(D) બાયોટિન
જવાબ
(A) રેટિનોલ

પ્રશ્ન 131.
વિટામિન Cનું રાસાયણિક નામ કયું છે ?
(A) પૅરિડોક્સિન
(B) કૅસિફેરોલ
(C) એસ્કોર્બિક એસિડ
(D) થાયમિન
જવાબ
(C) એસ્કોર્બિક એસિડ

પ્રશ્ન 132.
વિટામિન B12 નું રાસાયણિક નામ જણાવો.
(A) α-ટોકોફેરોલ
(B) ફિલોક્વિનોન
(C) એસ્કોર્બિક એસિડ
(D) સાયનોકોબાલ એમાઇન
જવાબ
(D) સાયનોકોબાલ એમાઇન

પ્રશ્ન 133.
વિટામિન H નું રાસાયણિક નામ ક્યું છે ?
(A) બાયોટિન
(B) રેટિનોલ
(C) પૅરિડૉક્સિન
(D) થાયમિન
જવાબ
(A) બાયોટિન

પ્રશ્ન 134.
વિટામિન A ની ઊણપથી ક્યો રોગ થાય છે ?
(A) રતાંધળાપણું
(B) ચર્મરોગ
(C) નપુંસકતા
(D) રક્તસ્ત્રાવ
જવાબ
(A) રતાંધળાપણું

પ્રશ્ન 135.
વિટામિન B12 ની ઊણપથી કયો રોગ થવાની શક્યતા છે ?
(A) સ્કર્વી
(B) જીભ લાલઘુમ થવી
(C) વિનાશી રક્તઅલ્પતા
(D) વાળ ઊતરવા
જવાબ
(C) વિનાશી રક્તઅલ્પતા

પ્રશ્ન 136.
વિટામિન E ની ઊણપથી ક્યો રોગ થાય છે ?
(A) બેરીબેરી
(B) નપુંસકતા
(C) રક્તસ્ત્રાવ
(D) આંચકી
જવાબ
(B) નપુંસકતા

GSEB Std 12 Chemistry MCQ Chapter 14 જૈવિક અણુઓ in Gujarati

પ્રશ્ન 137.
નીચેનામાંથી વિટામિન K શામાંથી મળે છે ?
(A) લીલા પાંદડાવાળા શાકભાજી
(B) દૂધ, ચીસ્ટ
(C) માછલી, ઇંડાની જરદી
(D) ગાજર, માખણ
જવાબ
(A) લીલા પાંદડાવાળા શાકભાજી

પ્રશ્ન 138.
જો શરીરમાં એસ્કોર્બિક એસિડની ઊણપ હોય તો નીચેનામાંથી કર્યો રોગ થવાની શક્યતા છે ?
(A) નપુંસકતા
(B) ચર્મરોગ, લકવો
(C) સ્કર્વી
(D) વિનાશી રક્તઅલ્પતા
જવાબ
(C) સ્કર્વી

પ્રશ્ન 139.
આમળાં અને ખાટા ફળોમાંથી કયું વિટામિન પ્રાપ્ત થાય છે ?
(A) વિટામિન A
(B) વિટામિન C
(C) વિટામિન K
(D) આપેલા ત્રણૈય
જવાબ
(B) વિટામિન C

પ્રશ્ન 140.
કયા વિટામિનની ઊણપથી તથા પુખ્ત લોકોમાં હાડકાં બાળકોમાં હાડકાંની વિકૃતિ પોચા બને છે ?
(A) વિટામિન D
(B) વિટામિન E
(C) વિટામિન B2
(D) વિટામિન B6
જવાબ
(A) વિટામિન D

પ્રશ્ન 141.
નીચેનામાંથી કર્યો જૈવિક અણુ આનુવંશિકતા માટે જવાબદાર છે ?
(A) ન્યુક્લિક ઍસિડ
(B) ઉત્સેચક
(C) પ્રોટીન
(D) કાર્બોહાઈડ્રેટ
જવાબ
(A) ન્યુક્લિક એસિડ

પ્રશ્ન 142.
નીચેનામાંથી ક્યો ઘટક ન્યુક્લિક ઍસિડમાં હોતો નથી ?
(A) પેન્ટોઝ શર્કરા
(B) નાઇટ્રોજન બેઇઝ
(C) ફૉસ્ફેટ આયન
(D) હેક્ઝોઝ શર્કરા
જવાબ
(D) હેક્ટોઝ શર્કશ

પ્રશ્ન 143.
RNA માં કઈ શર્કરા આવેલી હોય છે ?
(A) β-D-રિબોઝ શર્કરા
(B) β-D-ડિઑક્સિ રિબોઝ
(C) α-D-રિબોઝ
(D) α-D-2-ડિઓક્સિ રિબોઝ
જવાબ
(A) β-D-રિબોઝ શર્કરા

પ્રશ્ન 144.
GSEB Std 12 Chemistry MCQ Chapter 14 જૈવિક અણુઓ in Gujarati 13 બંધારણીય સૂત્ર કયા સંયોજનનું છે ?
(A) પિરિમિડીન
(B) પ્યુરિન
(C) DNA
(D) RNA
જવાબ
(B) પ્યુરિન

પ્રશ્ન 145.
નીચેનામાંથી કર્યો વિષમચક્રીય બેઇઝ એક્ચક્રીય છે ?
(A) પિરિમિડીન
(B) પ્યુરિન
(C) (A) અને (B) બંને
(D) એકપણ નહીં
જવાબ
(A) પિરિમિડીન
GSEB Std 12 Chemistry MCQ Chapter 14 જૈવિક અણુઓ in Gujarati 14

પ્રશ્ન 146.
નીચેનામાંથી કઈ વિષમયકીય પ્રણાલી પ્યુરિનના વ્યુત્પન્ન છે ?
(A) A અને G
(B) C અને T
(C) T અને V
(D) A અને T
જવાબ
(A) A અને G

GSEB Std 12 Chemistry MCQ Chapter 14 જૈવિક અણુઓ in Gujarati

પ્રશ્ન 147.
DNA માં ક્યો નાઇટ્રોજન બેઇઝ હાજર હોતો નથી ?
(A) એડેનીન
(B) ગ્યાનીન
(C) સાયટોસીન
(D) યુરેસિલ
જવાબ
(D) યુરેસિલ

પ્રશ્ન 148.
RNA માં કયો નાઇટ્રોજન બેઇઝ હાજર હોતો નથી ?
(A) A
(B) G
(C) C
(D) T
જવાબ
(D) T

પ્રશ્ન 149.
શર્કરાના પ્રથમ કાર્બન સાથે નાઇટ્રોજન બેઇઝ જોડાવાથી બનતા એક્મને શું કહે છે ?
(A) ન્યુક્લિઓસાઇડ
(B) ન્યુક્લિઓટાઇડ
(C) ડાયન્યુક્લિઓસાઇડ
(D) ડાયન્યુક્લિઓટાઇડ
જવાબ
(A) ન્યુક્લિઓસાઇડ

પ્રશ્ન 150.
ફૉસ્ફોડાયએસ્ટર સાંકળ શર્કરાના ક્યા બે કાર્બન વચ્ચે ચાય છે ?
(A) એક શર્કરાના C અને બીજી શર્કરાના C વચ્ચે
(B) એક જ શર્કરાના C અને C વચ્ચે
(C) એક શર્કરાના C અને બીજી શર્કરાના C વચ્ચે
(D) એક શર્કરાના C અને C વચ્ચે
જવાબ
(A) એક શર્કરાના C અને બીજી શર્કરાના C વચ્ચે

પ્રશ્ન 151.
અનેક ન્યુક્લિઓટાઇડ જોડાઈને પોલિન્યુક્લિઓટાઇડ બનાવે છે, જે ક્યા નામે ઓળખાય છે ?
(A) પ્રોટીન
(B) એમિનો ઍસિડ
(C) ન્યુક્લિક ઍસિડ
(D) પોલિપેપ્ટાઇડ
જવાબ
(C) ન્યુક્લિક એસિડ

પ્રશ્ન 152.
DNA નું દ્વિ-સર્પિલ બંધારણ ક્યા વૈજ્ઞાનિકોએ સૂચવ્યું ?
(A) જે.ડી. વૉટસન અને ક્રીક
(B) એમીલ ફિશર
(C) ટૉલેન્સ અને ટર્નરેટ
(D) વૉન્ટોફ
જવાબ
(A) જે.ડી, વોટસન અને ક્રીક

પ્રશ્ન 153.
DNA નું બંધારણ કેવી રીતે સૂચવવામાં આવ્યું ?
(A) વ્યતિકરણ દ્વારા
(B) ક્ષ-કિરણ વિવર્તન પરથી
(C) ક્ષ-કિરણ પરાવર્તન
(D) ક્ષ-કિલ પરિભ્રમળ પરથી
જવાબ
(B) ક્ષ-કિરણ વિવર્તન પરથી

GSEB Std 12 Chemistry MCQ Chapter 14 જૈવિક અણુઓ in Gujarati

પ્રશ્ન 154.
DNA ના બંધારણમાં G અને C વચ્ચે કેટલા H-બંધ ચાય છે ?
(A) બે
(B) એક
(C) ત્રણ
(D) ચાર
જવાબ
(C) ત્રણ

પ્રશ્ન 155.
નીચેનામાં આનુવંશિકતા માટે જવાબદાર રસાયણ કર્યું છે ?
(A) DNA
(B) RNA
(C) DNG
(D) RAN
જવાબ
(A) DNA

પ્રશ્ન 156.
કોષમાં પ્રોટીન સંશ્લેષણનું કાર્ય કોણ કરે છે ?
(A) એમિનો એસિડ
(B) ન્યુક્લિક ઍસિડ
(C) પેપ્ટાઇડ સાંકળ
(D) લિપિડ
જવાબ
(B) ન્યુક્લિક એસિડ

પ્રશ્ન 157.
પ્રોટીનના મુખ્ય બંધારણમાં કઈ શૃંખલા છે ?
(A) એસ્ટર શૃંખલા
(B) ઇથર શૃંખલા
(C) પેપ્ટાઇડ શૃંખલા
(D) ઉપરની બધી જ
જવાબ
(C) પેપ્ટાઇડ શૃંખલા

પ્રશ્ન 158.
દાંત અને પેઢામાંથી લોહી નીકળવાનો રોગ નીચેનામાંથી કઈ ઊણપને લીધે થાય છે ?
(A) થાયમિન
(B) એસ્કોર્બિક એસિડ
(C) ફૉલિક ઍસિડ
(D) લિપિડ
જવાબ
(B) એસ્કોર્બિક એસિડ
(D) વિટામિન B

પ્રશ્ન 159.
કોડલિવર ઑઈલમાં કર્યું વિટામિન હોય છે ?
(A) વિટામિન C
(B) વિટામિન E
(C) વિટામિન A
(D) વિટામિન E
જવાબ
(C) વિટામિન A

પ્રશ્ન 160.
છ કાર્બન અને કિટોન સમૂહ ધરાવતો મૉનોસેકેરાઇડ એટલે ………………………
(A) ક્રિટોપેન્ટોઝ
(B) કિટોનોક્સોઝ
(C) આડીપેન્ટોઝ
(D) આડીકેક્સોઝ
જવાબ
(B) ક્રિટોરેક્સોઝ

પ્રશ્ન 161.
ગ્લુકોઝમાં આલ્ડિહાઇડ, પ્રાથમિક હાઇડ્રોક્સિ અને દ્વિતીયક હાઇડ્રોક્સિ સમૂહની સંખ્યા ક્રમશઃ ………
(A) એક, બે, એક છે.
(B) એક, એક, ચાર છે.
(D) એક, ચાર, એક છે.
(C) ચાર, એક, એક છે.
જવાબ
(B) એક, એક, ચાર છે.

પ્રશ્ન 162.
ગ્લુકોઝ નીચેના પૈકી કયા પ્રક્રિયક સાથે પ્રક્રિયા આપતું નથી ?
(A) એર્મોનિકલ સિલ્વર નાઇટ્રેટ
(B) ફેહલિંગ દ્વાવણ
(C) ફિનાઇલ હાઇડ્રેઝીન
(D) સ્કિ પ્રક્રિય
જવાબ
(D) સ્કિફ પ્રક્રિયક

પ્રશ્ન 163.
નીચેના પૈકી કયા સંયોજનનું સામાન્ય સૂત્ર C12H22O11 નથી ?
(A) ગૈલેક્ટોઝ
(B) માલ્ટોઝ
(C) સુક્રોઝ
(D) લેક્ટોઝ
જવાબ
(A) ગૈલેક્ટોઝ

પ્રશ્ન 164.
ગ્લુકોઝનો C કાર્બન એનોમેરિક શેના કારણે બને છે ?
(A) સ્ફટિકીકરણ
(B) વિભેદન
(C) ચક્રીયકરણ
(D) રેસિમિકરણ
જવાબ
(C) ચક્રીયકરણ

પ્રશ્ન 165.
α-એમિનો એસિડનું બંધારણીય સૂત્ર જણાવો.
(A) H2N-(CH2)4 – COOH
(B) H2N-(CH2)3 – COOH
GSEB Std 12 Chemistry MCQ Chapter 14 જૈવિક અણુઓ in Gujarati 15
જવાબ
(C)

પ્રશ્ન 166.
મ્યુનિ બેઇઝ ………………………………. .
(A) એકચક્રીય હોય છે.
(B) દ્વિચક્રીય હોય છે.
(C) ત્રિચક્રીય હોય છે.
(D) રેખીય સ્વરૂપે હોય છે.
જવાબ
(B) દ્વિચક્રીય હોય છે.

પ્રશ્ન 167.
ન્યુક્લિઓટાઇડ એટલે ………………………………… .
(A) બેઇઝ + શર્કરા + લિપિડ
(B) બેઇઝ + ઍસિડ + શર્કરા
(C) બેઇઝ + શર્કરા + ફોસ્ફેટ
(D) ન્યુક્લિઓસાઇડ + બેઇઝ
જવાબ
(C) બેઇઝ + શર્કરા + ફૉસ્ફેટ

પ્રશ્ન 168.
RNA માં કઈ શર્કરા રહેલી હોય છે ?
(A) D ઑક્સિરિબોઝ
(B) રિબોઝ
(C) ડાયઑક્સિરિબોઝ
(D) એક પણ નહીં
જવાબ
(A) D ઑક્સિરિબોઝ

GSEB Std 12 Chemistry MCQ Chapter 14 જૈવિક અણુઓ in Gujarati

પ્રશ્ન 169.
પોલિપેપ્ટાઇડ શૃંખલામાં -COOH સમૂહને કઈ બાજુએ દર્શાવવામાં આવે છે ?
(A) જમણી બાજુ
(B) ડાબી બાજુ
(C) મધ્યમાં
(D) ગમે તે બાજુ
જવાબ
(A) જમણી બાજુ

પ્રશ્ન 170.
DNA માં બે H-બંધ ક્યા બે બેઇઝ વચ્ચે જોવા મળે છે ?
(A) A અને C
(B) A અને G
(C) A અને T
(D) A અને U
જવાબ
(C) A અને T

પ્રશ્ન 171.
લાંબી શૃંખલામય રચના ધરાવતા પ્રોટીનમાં કયા પ્રકારના બંધની હાજરી જોવા મળે છે ?
(A) સહસંયોજક બંધ
(B) આોનિક બંધ
(C) હાઈડ્રોજન બંધ
(D) ધાત્ત્વિય બંધ
જવાબ
(C) હાઇડ્રોજન બંધ

પ્રશ્ન 172.
નીચેનામાંથી કયું વિધાન રિબોઝ માટે ખોટું છે ?
(A) તે પોલિહાઇડ્રોક્સિ સંયોજન છે.
(B) તે આલ્ડિહાઇડ શર્કરા છે.
(C) તે છ કાર્બન પરમાણ્ ધરાવે છે.
(D) તે પ્રકાશક્રિયાશીલતા ધરાવે છે.
જવાબ
(C) તે છ કાર્બન પરમાણુ ધરાવે છે.
રિબોઝ પાંચ કાર્બન પરમાણુ ધરાવતી પેન્ટોઝ શર્કરા છે.

પ્રશ્ન 173.
ઝિટર આયન માટે ક્યું વિધાન સાચું છે ?
(A) તે ધાતુ પરમાણુરહિત ધન વિદ્યુતભારિત આયન છે.
(B) તે ધાતુ પરમાણુરહિત ઋણ વિદ્યુતભારિત આયન છે.
(C) તે બે જુદા જુદા સ્થળે ધન અને ઋણ એમ બંને વિદ્યુતભાર ધરાવે છે.
(D) તે આંશિક વીજભારિત ભારે આયન છે.
જવાબ
(C) તે બે જુદા જુદા સ્થળે ધન અને ઋણ એમ બંને વિદ્યુતભાર ધરાવે છે.

પ્રશ્ન 174.
નીચેના મોનોસેકેરાઇડમાંથી કર્યુ પેન્ટોઝ હોય છે ?
(A) ગ્લુકોઝ
(B) ફ્રુક્ટોઝ
(C) ગૈલેક્ટોઝ
(D) રિબોઝ
જવાબ
(D) રિબોઝ

પ્રશ્ન 175.
DNA માં બેઇઝ જોડાઈને જોડી બનાવે છે તેમાં તે ક્યા પ્રકારના બંધથી જોડાણ થતું હોય છે ? [DPMT – 1994]
(A) આયોનિક બંધ
(B) ઓક્સીબંધ
(C) હાઇડ્રોજન બંધ
(D) ધાત્ત્વિયબંધ
જવાબ
(C) હાઇડ્રોજન બંધ

પ્રશ્ન 176.
સ્ટાર્ચનો મુખ્ય ઘટક કોણ છે ? [M.P.PET-1994]
(A) ગ્લુકોઝ
(B) ફ્રુક્ટોઝ
(C) (A) અને (B) બંને
(D) માલ્ટોઝ
જવાબ
(A) ગ્લુકોઝ

પ્રશ્ન 177.
નીચેના પૈકી કયું પ્રોટીન ગણી શકાય નહીં ? [HaryanaCET – 1994]
(A) ઊન
(B) નખ
(D) DNA
(C) વાળ
જવાબ
(D) DNA

પ્રશ્ન 178.
ન્યુક્લિક ઍસિડમાં નીચેનામાંથી કર્યો ક્રમ સાચો છે ? [P5. CET – 1994]
(A) ફૉસ્ફેટ → બેઇઝ → શર્કરા
(B) શર્કરા → બેઇઝ → ન્યુક્લિઓટાઇડ
(C) બેઇઝ → શર્કરા → ફૉસ્ફેટ
(D) બેઇઝ → ફૉસ્ફેટ → શર્કરા
જવાબ
(C) બેઇઝ → શર્કશ → ફૉસ્ફેટ

પ્રશ્ન 179.
રોજિંદા વપરાશમાં લેવામાં આવતી ખાંડ ……………………… છે. [GATE – 1995]
(A) મૉનોસેકેરાઇડ
(B) D-ગ્લુકોઝ
(C) D-ગ્લુકોઝ અને D-ફ્રુક્ટોઝનો ડાયસેકેરાઇડ
(D) ગ્લુકોઝના બે અણુનો ાયસેકેરાઇડ
જવાબ
(C) Dગ્લુકોઝ અને D-ફ્રુક્ટોઝનો ડાયસેકેરાઇડ

પ્રશ્ન 180.
સુક્રોઝનું જળવિભાજન કરવાની પ્રક્રિયા શેના દ્વારા ઓળખાય છે ? [BHU – 1997]
(A) હાઇડ્રેશન
(B) સેપોનીફિકેશન
(C) હાઇડ્રોજિનેશન
(D) ઇન્વર્ઝન
જવાબ
(D) ઈન્વર્ઝન

પ્રશ્ન 181.
કયા વિટામિનની ઊણપથી રતાંધળાપણું આવે છે ? [AFMC – 1998]
(A) B2
(B) A
(C) E
(D) C
જવાબ
(B) A

પ્રશ્ન 182
DNA નું દ્વિસર્પિલ બંધારણ કોણે સૂચવ્યું હતું ? [Kerala-CET – 1998]
(A) એમિલ ફિશર
(B) વૉટસન તથા ક્રિક
(C) ડૉ. ખુરાના
(D) મલાઇકા તથા સિર્લોઝ
જવાબ
(B) વોટસન તથા ક્રિક

GSEB Std 12 Chemistry MCQ Chapter 14 જૈવિક અણુઓ in Gujarati

પ્રશ્ન 183.
નીચેનામાંથી કર્યો અણુ ઝિવ આયન ઉત્પન્ન કરવાની ક્ષમતા ધરાવે છે ? [Haryana CEET – 1999]
(A) CH3 – CH(OH) – NH2
(B) NH2 – CH2 – COOH
(C) CH3 – CHO
(D) CCl3 – NO
જવાબ
(B) NH2 – CH2 – COOH

પ્રશ્ન 184.
નીચેનામાંથી ક્યો એમિનો એસિડ કિરાલ નથી ? [Kerala-MEE – 2000]
(A) ગ્લાયસિન
(B) વેલિન
(C) પ્રોલિન
(D) હિસ્ટાડાઇન
જવાબ
(A) ગ્લાયસિન

પ્રશ્ન 185.
સુક્રોઝની મંદ H2SO4 સાથેની પ્રક્રિયા કઈ થશે ? [Manipal PMT – 2001]
(A) ઑક્સિડેશન
(B) રિડકશન
(C) જળવિભાજન
(D) નિર્જલીકરણ
જવાબ
(C) જળવિભાજન

પ્રશ્ન 186.
યુક્તિઓટાઇડમાં ક્યા ઘટકો રહેલા હોય છે ? [Manipal PMT – 2001]
(A) કાર્બનિક શર્કરા
(B) નાઇટ્રોજનયુક્ત બેઇઝ
(C) ફૉસ્ફોરિક ઍસિડ
(D) ઉપરોક્ત બધા જ
જવાબ
(D) ઉપરોક્ત બધા જ

પ્રશ્ન 187.
પાણીમાં દ્રાવ્ય વિટામિનનું ઉંદાહરણ કયું છે ? [AIIMS – 2001 ]
(A) વિટામિન D
(B) વિટામિન E
(C) વિટામિન A
(D) વિટામિન C
જવાબ
(D) વિટામિન C

પ્રશ્ન 188.
સેલ્યુલોઝ કોનું પૉલિમર ગણાય છે ? [Kerala-CEE – 2002]
(A) ગ્લુકોઝ
(B) સુક્રોઝ
(C) રિબોઝ
(D) ફ્રુક્ટોઝ
જવાબ
(A) ગ્લુકોઝ

પ્રશ્ન 189.
વિટામિન B12 ધરાવે છે. [CBSE-Med – 2003]
(A) Fe(II)
(B) Co(III)
(C) Zn (I)
(D) Co (II)
જવાબ
(B) Co(III)

પ્રશ્ન 190.
α-અને β- ગ્લુકોઝ 0H સમૂહની ગોઠવણી કયા કાર્બન પર જુદી જુદી ધરાવે છે ? [Kerala CET – 2004]
(A) C1
(B) C2
(C) C4
(D) C2
જવાબ
(A) C1

પ્રશ્ન 191.
નીચેનામાંથી કયું બંધારણ પેપ્ટાઇડ શૃંખલા ધરાવે છે ? [CBSE-Med – 2004]
GSEB Std 12 Chemistry MCQ Chapter 14 જૈવિક અણુઓ in Gujarati 16
જવાબ
(C)

પ્રશ્ન 192.
GSEB Std 12 Chemistry MCQ Chapter 14 જૈવિક અણુઓ in Gujarati 17
ઉપરોક્ત સંયોજનમાં X, Y અને 7ને ઍસિડિકતાના ચઢતા ક્રમમાં ગોઠવો. [IIT – 200-1]
(A) X > Z > Y
(B) Z < X > Y
(C) X > Y > Z
(D) Z > X > Y
જવાબ
(A) X > Z > Y

પ્રશ્ન 193.
D-ગ્લુકોઝના દ્રાવણમાંથી D-ગ્લુકોઝપાયરેનોઝના બે સ્વરૂપો મેળવવામાં આવે છે, તેને શું કહેવાય છે ? [ITT – 2005]
(A) આઇસોમર
(B) મોનોમર
(C) એપીમર
(D) ઇનેન્શિયોમર
જવાબ
(B) મોનોમર

GSEB Std 12 Chemistry MCQ Chapter 14 જૈવિક અણુઓ in Gujarati

પ્રશ્ન 194.
માનવ શરીર ઉત્પન્ન કરી શકતું નથી. [CBSE-Med – 2006]
(A) વિટામિન
(B) અંતઃસ્રાવ
(C) ઉત્સેચક
(D) DNA
જવાબ
(A) વિટામિન

પ્રશ્ન 195.
નીરોનામાંથી પાણીમાં દ્રાવ્ય વિટામિન કર્યું છે ? [CBSE-Med – 2007]
(A) વિટામિન E
(B) વિટામિન K
(C) વિટામિન A
(D) વિટામિન B
જવાબ
(D) વિટામિન B

પ્રશ્ન 196.
એમિનો ઍસિડ માટે નીચેનામાંથી કયું વિધાન યોગ્ય નથી ? [Kerala-PMT – 2007]
(A) તેઓ પ્રોટીનના બંધારણીય ઘટકો છે.
(B) તેઓ ઊંચા ગલનબિંદુ ધરાવતા ધન છે.
(C) સામાન્ય રીતે કુદરતી એમિનો ઍસિડ D-વિન્યાસ ધરાવે છે.
(D) તેઓ સમવિભવબિંદુની લાક્ષણિક્તા ધરાવે છે,
જવાબ
(C) સામાન્ય રીતે કુદરતી એમિનો ઍસિડ D-વિન્યાસ ધરાવે છે.

પ્રશ્ન 197.
ગ્લાયસીન-એલેનાઇન-ગ્લાયસીન ટ્રાયપેપ્ટાઇડનું સાચું સૂત્ર કર્યું છે ? [Karnataka-CET – 2008]
GSEB Std 12 Chemistry MCQ Chapter 14 જૈવિક અણુઓ in Gujarati 18

જવાબ
(C)

પ્રશ્ન 198.
નીચેનામાંથી કર્યો નાઇટ્રોજન બેઝ DNA માં હાજર નથી ? [AMU-Engg – 2010]
(A) એડેનીન
(B) ગ્વાનીન
(C) સાયટોસીન
(D) યુરેસિલ
જવાબ
(D) યુરેસિલ

પ્રશ્ન 199.
નીચેનામાંથી કયું વિટામિન ચબી દ્રાવ્ય નથી ? [AMD-Engg – 2010]
(A) વિટામિન A
(B) વિટામિન K
(C) ફોલિક એસિડ
(D) વિટામિન E
જવાબ
(C) ફોલિક એસિડ

પ્રશ્ન 200.
RNA માં હોય પરંતુ DNA માં ન હોય તેવો નાઇટ્રોજન બેઇઝ કયો છે ? [JK-CET- 2010]
(A) યુરેસિલ
(B) થાયમિન
(C) સાયટોસીન
(D) એર્ડનાઇન
જવાબ
(A) યુરેસિલ

પ્રશ્ન 201.
લેક્ટોઝ શેનું બનેલું છે ? [Kerala-PET – 2010]
(A) માત્ર α-D-ગ્લુકોઝ
(B) α-ગ્લુકોઝ અને β-D-ગ્લુકોઝ
(C) α–D-ગેલેક્ટોઝ અને β-D-ગ્લુકોઝ
(D) α-D-ગેલેક્ટોઝ અને β-D-ગ્લુકોઝ
જવાબ
(C) α–D-ગેલેક્ટોઝ અને β-D-ગ્લુકોઝ

પ્રશ્ન 202.
પ્રોટીનનું દ્વિતીયક બંધારણ મુખ્યત્વે શું ધરાવે છે ? [Kerala-PMT – 2010]
(A) હાઇડ્રોજનબંધ
(B) સહ સંયોજકબંધ
(C) આયોનિક બંધ
(D) ડાયસલ્ફાઇડ બંધ
જવાબ
(A) હાઇડ્રોજનબંધ

GSEB Std 12 Chemistry MCQ Chapter 14 જૈવિક અણુઓ in Gujarati

પ્રશ્ન 203.
ગ્લુકોઝ નીચેનામાંથી કોની સાથે પ્રક્રિયા કરતો નથી ? [Kerala-PMT – 2011]
(A) Br2/H2O
(B) H2NOH
(C) HI
(D) NaHSO3
જવાબ
(D) NaHSO3

પ્રશ્ન 204.
ક્યું વિટામિન પાણીમાં દ્રાવ્ય નથી ? [Kerala-PMT – 2011]
(A) વિટામિન B2
(B) વિટામિન B6
(C) વિટામિન C
(D) વિટામિન D
જવાબ
(D) વિટામિન D

પ્રશ્ન 205.
બધા જ પ્રોટીન જળવિભાજન આપે છે. [ITI – 2011]
(A) પેપ્ટાઇડ
(B) α-એમિનો ઍસિડ
(C) ઉત્સેચકો
(D) એમાઇન અને કાર્બોક્સિલિક ઍસિડ
જવાબ
(B) α-એમિનો ઍસિડ

પ્રશ્ન 206.
નીચેનામાંથી આડોઝ કર્યો નથી ? [JK-CET- 2011]
(A) ગ્લુકોઝ
(B) રીબોઝ
(C) ફ્રુક્ટોઝ
(D) મેનીઝ
જવાબ
(C) ફ્રુક્ટોઝ

પ્રશ્ન 207.
જીવંત સૃષ્ટિમાં ઉત્સેચકનું મહત્ત્વ શું છે ? [CBSE-PMT – 1997]
(A) ઑક્સિજનનું પરિવહન કરવાનું
(B) શક્તિ ઉત્પાદન કરવાનું
(C) જૈવરાસાયણિક પ્રક્રિયાને ઉદ્દીપિત કરવાનું
(D) પ્રકાશસંશ્લેષણમાં શક્તિનું સ્થિરીકરણ કરવાનું
જવાબ
(C) જૈવરાસાયણિક પ્રક્રિયાને ઉદીપિત કરવાનું

પ્રશ્ન 208.
α-D-(+)-ગ્લુકોઝ અને β-D-(-)-ગ્લુકોઝ ફિશર પ્રક્ષેપસૂત્રો અનુસાર તેમને એકબીજાના શું ગણી શકાશે ? [CBSE-PMT – 2000]
(A) પ્રતિબિંબિઓ
(B) શૃંખલા સમઘટકો
(C) એપિમર્સ
(D) એનોમર્સ
જવાબ
(D) એનોમર્સ

પ્રશ્ન 209.
સેલ્યુલોઝ સંપૂર્ણ જળવિભાજન દ્વારા આપે છે. [AIEEE – 2003]
(A) -ગ્લુકોઝ
(B) D-ફ્રુક્ટોઝ
(C) D-રિબોઝ
(D) D-ગ્લુકોઝ
જવાબ ‘
(D) D-ગ્લુકોઝ

પ્રશ્ન 210.
DNA અને RNAમાં વિશ્વમાક્રીય બેઇઝ ફોસ્ફેટ એસ્ટર વચ્ચે જોડાણનું સ્થાન કયું છે ? [AIEEE – 2005]
(A) સુગરના અશ્રુઓની વચ્ચે અનુક્રમે C51 અને C1
(B) સુગરના અણુઓની વચ્ચે અનુક્રમે 11 અને C51
(C) સુગરના અણુઓની વચ્ચે અનુક્રમે C21 અને C51
(D) સુગરના અણુઓની વચ્ચે અનુક્રમે C51 અને C21
જવાબ
(B) સુગરના અણુઓની વચ્ચે અનુક્રમે 11 અને C51

પ્રશ્ન 211.
ગ્લુકોઝમાં એનોમર્સ શબ્દ શું દર્શાવ છે ? [AIEEE – 2006]
(A) ગ્લુકોઝના એનોમર્સ
(B) D- અને L- ગ્લુકોઝનું મિશ્રણ
(C) પ્રથમ કાર્બન (C1)માં ભિન્ન રચના ધરાવતા ગ્લુકોઝના સમઘટક
(D) C1 અને C4 ઉપર ભિન્ન રચના ધરાવતા ગ્લુકોઝના સમયટક
જવાબ
(B) D- અને L- ગ્લુકોઝનું મિશ્રણ

પ્રશ્ન 212.
α-D-(+) ગ્લુકોઝ અને β-D-(+) ગ્લુકોઝ …………………………….. છે. [AIEEE – 2008]
(A) એપીમર્સ
(B) એનોમર્સ
(C) ઇન્દ્રિયોમર્સ
(D) કોન્ફોમર્સ
જવાબ
(B) એનોમર્સ

પ્રશ્ન 213.
કાર્બોહાઇડ્રેટમાં હાજર બે લાક્ષણિક ક્રિયાશીલ સમૂહો કયા ? [AIEEE – 2009]
(A) −OH અને −COOH
(B) -CHO અને −COOH
GSEB Std 12 Chemistry MCQ Chapter 14 જૈવિક અણુઓ in Gujarati 19
(D) –OH અને -CHO
જવાબ
GSEB Std 12 Chemistry MCQ Chapter 14 જૈવિક અણુઓ in Gujarati 19

પ્રશ્ન 214.
નીચેનામાંથી કોનું જળવિભાજન આલ્કોઝ અને કિટોઝમાં થતું નથી ? [Orlssa-JEE – 2010]
(A) ડાયસેકેરાઈડ
(B) મૉનોસેકેરાઈડ
(C) પોલિસેકેરાઈડ
(D) ઑલિગોસેકેરાઇડ
જવાબ
(B) મૉનોસેકેરાઇડ

પ્રશ્ન 215.
વિટામિન C એ …………………. [West Bengal-JEE-2010] [DPMT – 1994]
(A) સાઈટ્રિક ઍસિડ
(B) લેક્ટિક ઍસિડ
(C) પેરાસિટામોલ
(D) એસ્કોર્બિક એસિડ
જવાબ
(D) એસ્કોર્બિક એસિડ

પ્રશ્ન 216.
નીચેનામાંથી ન્યુક્લિક એસિડનું બંધારણ કર્યું નથી ? [WB-JEE – 2011]
(A) યુરેસિલ
(B) ગ્વાનીડીન
(C) ફોસ્ફોરિક ઍસિડ
(D) રીબોઝ શર્કરા
જવાબ
(B) ગ્વાનીડીન

પ્રશ્ન 217.
ગ્લુકોઝ ટૉલેન્સ પ્રક્રિયક સાથેની પ્રક્રિયા દ્વારા કઈ નીપજ આપે છે ? [Orissa-Jee – 2011]
(A) મોનૉકાર્બોક્સિલિક ઍસિડ
(B) ડાયકાર્બોક્સિલિક ઍસિડ
(C) ટિોન
(D) કિટઍસિડ
જવાબ
(A) મોનૉકાર્બોક્સિલિક એસિડ

પ્રશ્ન 216.
સુક્રોઝ જળવિભાજન પ્રક્રિયા દ્વારા આપે છે. [0rissa-Jee – 2011]
(A) ગ્લુકોઝ અને ફ્રુક્ટોઝ
(B) ગેલેક્ટોઝ અને ગ્લુકોઝ
(C) ગેલેક્ટોઝ અને માલ્ટોઝ
(D) એકપણ નહીં
જવાબ
(A) ગ્લુકોઝ અને ફ્રુક્ટોઝ

પ્રશ્ન 217.
નીચેનામાંથી કર્યું સંયોજન ક્યુટારોટેશન ક્રિયાવિધિને અનુસરવું નથી ? [CBSE – PMT – 2010, AIPMT – 2011]
(A) (+) માલ્ટોઝ
(B) (-) ફ્રુક્ટોઝ
(C) (+) સુક્રોઝ
(D) લેક્ટોઝ
જવાબ
(C) (+) સુક્રોઝ

GSEB Std 12 Chemistry MCQ Chapter 14 જૈવિક અણુઓ in Gujarati

પ્રશ્ન 218.
RNA અને DNA માં કયા નંબરના કાર્બન ઉપર −OH સમૂહની ગોઠવણીની બાબતમાં તે જુદા પડે છે ? [AIEEE – 2011]
(A) પ્રથમ
(B) બીજું
(C) ત્રીજું
(D) ચોથી
જવાબ
(B) બીએ

પ્રશ્ન 219.
નીચેનામાંથી ક્યું વિધાન (+) લેક્ટોઝ માટે સાચું નથી ? [CBSE, AIPMT – 2011]
(A) (+) લેક્ટોઝ β- ગ્લાયકોસાઇડ અણુ છે જે D(+) ગ્લુકોઝ અને D(+) ગેલેક્ટોઝમાંથી બને છે.
(B) (+) લેક્ટોઝ રિસુસિંગ શર્કશ છે. અને મ્યુટરોટેશન દર્શાવતી નથી.
(C) (+) લેક્ટોઝ C12H22O11, 8 –OH સમૂહ ધરાવે છે.
(D) જલવિભાજન ક્રિયામાં (+) લેક્ટોઝ સરખા પ્રમાસમાં D(+) ગ્લુકોઝ અને D(+) ગેલેક્ટોઝ ઉત્પન્ન કરે છે.
જવાબ
(B) (+) લેક્ટોઝ રિડયુસિંગ શર્કરા છે અને મ્યુટારોટેશન દર્શાવતી નથી.

પ્રશ્ન 220.
નીચેનામાંથી ……………………………. [AIEEE – 2011]
(A) કાર્બોહાઈડ્રેટ
(B) પોલિપાઇડ
(C) યુરિયા
(D) પ્રોટીન
જવાબ
(A) કાર્બોહાઈડ્રેટ

પ્રશ્ન 221.
નીચેનામાંથી કયા મોનોસેકેરાઇડ સંયોજનો સુક્રોઝ બનાવે છે ? [CBSE, AIPMT – 2012]
(A) α-D-ગ્લેટોપાયરેનોઝ અને α-D-ગ્લુકોપાયરેનોલ
(B) α-D-કોપાયરેનોઝ અને β-D-ફ્રુટોક્યુરેનોઝ
(C) α-D-ગ્લુકોપાયરેનોઝ અને α-D-હુક્કોફ્ફરેનોઝ
(D) α-D-ગ્લુકોપાયરેનોઝ અને β-D-ફ્રુટોપાઈરેનો
જવાબ
(B) α-D-કોપાયરેનોઝ અને β-D-ફ્રુટોક્યુરેનોઝ

પ્રશ્ન 222.
નીચેનામાં સાચું વિધાન કર્યું ? [AIEEE – 2012]
(A) લાયસીન સિવાયના બધા જ એમિનો ઍસિડ પ્રકાશ- ક્રિયાશીલ છે.
(B) બધા જ એમિનો ઍસિડ પ્રકાશક્રિયાશીલ છે.
(C) ગ્લાયસીન સિવાયના બધા જ એમિનો ઍસિડ પ્રકાશ- ક્રિયાશીલ છે.
(D) ગ્લુટામિક ઍસિડ સિવાયના બધા જ એમિનો ઍસિડ પ્રકાશિિક્રયાશીલ છે.
જવાબ
(C) ગ્લાયસીન સિવાયના બધા જ એમિનો ઍસિડ પ્રકાશ- ક્રિયાશીલ છે.\

પ્રશ્ન 223.
નીચેનામાંથી કો બેઇઝ DNA માં હાજર નથી ? (JEE – 2014)
(A) સાયટોસીન
(B) થાયમીન
(C) ક્વિનોલીન
(D) એર્ડનાઇન
જવાબ
(C) ક્વિનોલીન

પ્રશ્ન 224.
D(+) ગ્લુકોઝ હાઇડ્રોક્સિલ એમાઇન સાથે પ્રક્રિયા કરી ‘ઑઝાઇમ’ ઉત્પન્ન કરે છે. ‘ઑલ્ઝાઇમ’નું બંધારણ કયું હશે? [CBSE, AIPMT – 2014]
GSEB Std 12 Chemistry MCQ Chapter 14 જૈવિક અણુઓ in Gujarati 20
જવાબ
(D)

પ્રશ્ન 225.
નીચે આપેલા વિટામિનો પૈકી ક્યું એક પાણીમાં દ્રાવ્ય છે ? [JEE – 2015]
(A) વિટામિન C
(B) વિટામિન D
(C) વિટામિન E
(D) વિટામિન K
જવાબ
(A) વિટામિન C
વિટામિન C પાણીમાં દ્રાવ્ય છે.

પ્રશ્ન 226.
થાયોલ સમૂહ શેમાં હાજર છે ? [JEE – 2016]
(A) સાયટોસીન (Cytosine)
(B) સિસ્ટિન (Cystine)
(C) સિસ્ટાઇન (Cysteine)
(D) મિથીઓનીન (Methionine)
જવાબ
(C) સિસ્ટાઇન (Cysteine)
થાયોલ (–SH) સમૂહ એ સિસ્ટાઇન એમિનો એસિડમાં હાજર છે.
GSEB Std 12 Chemistry MCQ Chapter 14 જૈવિક અણુઓ in Gujarati 21

પ્રશ્ન 227.
નીચેનામાંથી નોન-રિડ્યુસિંગ શર્કરા કઈ છે ? [NEET – 2016, Phase – I]
(A) લેક્ટોઝ
(B) ગ્લુકોઝ
(C) સુક્રોઝ
(D) માલ્ટોઝ
જવાબ
(C) સુક્રોઝ

પ્રશ્ન 228.
RNA અને DNA માટે સાચાં વિધાનો (અનુક્રમે) કયાં છે ? [NEET – 2016, Phase – I]
(A) RNAમાં શર્કરા ઘટક રિબોઝ’ છે અને DNA માં શર્કરા ઘટક 2’- ડિઑક્સિરિબોઝ છે.
(B) RNAમાં શર્કરા ઘટક એરેબિનોઝ છે. જ્યારે DNAમાં શર્કરા ષટક રિબોઝ છે.
(C) RNAમાં શર્કરા ઘટક 2′ ડિઑક્સિરિબોઝ અને DNAમાં શર્કરા ઘટક એરેબિનોઝ છે.
(D) RNAમાં શર્કરા ઘટક એરેબિનોઝ અને DNAમાં શર્કરા ઘટક 2′ ડિઑક્સિરિબોઝ છે.
જવાબ
(A) RNAમાં શર્કશ ઘટક “રિબોઝ’ છે અને DNA માં શર્કરા ઘટક 2′- ડીઑક્સિરિબોઝ છે.

પ્રશ્ન 229.
પ્રોટીનના અણુમાં જુદા જુદા એમિનો ઍસિડ એકબીજા સાથે કયા બંધથી જોડાયેલા છે ? [NEET – 2016, Phase – I]
(A) β-ગ્લાયકોસાઇડિક બંધ
(B) પેપ્ટાઇડ બંધ
(C) ડેટિવ બંધ
(D) α-ગ્લાયકોસાઇડિક બંધ
જવાબ
(B) પેપ્ટાઇડ બંધ

પ્રશ્ન 230.
નીચે ચાર આલ્કોઝ સંયોજનોના બંધારણીય સૂત્રો દર્શાવ્યા છે. તેઓના નામ સાથે સાચાં અનુવર્તીકમ દર્શાવો. [NEET – 2016, Phase – II]
GSEB Std 12 Chemistry MCQ Chapter 14 જૈવિક અણુઓ in Gujarati 22
(A) L-એરીથ્રોઝ, .-શ્રીઓઝ, -એરીથ્રોઝ, D-શ્રીઓઝ
(B) D-થ્રીઓઝ, D-એરીથ્રોઝ, L-થ્રીઓઝ, L-એરીથ્રોઝ
(C) L-એરીથ્રોઝ, L-શ્રીઓઝ, D-એરીથ્રોઝ, D-શ્રીઓઝ
(D) D-એરીથ્રોઝ, D-થ્રીઓઝ, -એરીથ્રોઝ, L-શ્રીઓઝ
જવાબ
(D) D-એરીથ્રોઝ, D-થ્રીઓઝ, L-એરીથ્રોઝ, L-શ્રીઓઝ

પ્રશ્ન 231.
આણ્વીય આનુવંશિકતાની મુખ્ય માહિતી નીચેનામાંથી શેના ઉપર આધારિત હશે ? [NEET – 2016, Phase – II]
(A) એમિનો ઍસિડસ્ → પ્રોટીન → DNA
(B) DNA → કાર્બોહાઇડ્રેટસ્ → પ્રોટીન
(C) DNA → RNA + પ્રોટીન
(D) DNA → RNA → કાર્બોહાઇડ્રેટસ્
જવાબ
(C) DNA → RNA → પ્રોટીન

પ્રશ્ન 232.
નીચે આપેલા સંયોજનમાંથી કયું સંયોજન જલીય KOHના દ્વાવણમાં રિડ્યુસિંગ સુગરની વર્તણૂક ધરાવશે ? [JEE – 2017]
GSEB Std 12 Chemistry MCQ Chapter 14 જૈવિક અણુઓ in Gujarati 23

GSEB Std 12 Chemistry MCQ Chapter 14 જૈવિક અણુઓ in Gujarati 24

પ્રશ્ન 233.
માનવ લોહીમાં ઉપસ્થિત હીસ્ટામાઇનનો પ્રમુખ ઘટક શોધો. (pKa હીસ્ટીડીન = 6.0) [JEE – 2018]
GSEB Std 12 Chemistry MCQ Chapter 14 જૈવિક અણુઓ in Gujarati 25
જવાબ (D)
લોહીની pH 7.35 હોય છે, જે સાધારણ બેઝિક છે. લોહીમાં હાજર હીસ્ટામાઇનનો પ્રમુખ ઘટક, આઇસોઇલેક્ટ્રિક બિંદુ (સમભાવ બિંદુ)એ +1 વીજભાર ધરાવતો કેટાયન (D) તે સાચો વિકલ્પ છે.

પ્રશ્ન 234.
ગ્લુકોઝનું લાંબા સમય સુધી HI સાથે ગરમ કરતાં મળતી નીપજ શોધો. [JEE – 2018]
(A) n-નોકરેન
(B) 1- હેક્ઝેન
(C) હેક્ઝેનોઇક ઍસિડ
(D) 6-આયોડોહેઝનાલ
જવાબ
(A) n-નોકરેન
GSEB Std 12 Chemistry MCQ Chapter 14 જૈવિક અણુઓ in Gujarati 26

પ્રશ્ન 235.
એમાયલોઝ અને એમાયલોપેક્ટિન વચ્ચેનો તફાવત શું છે ? [NEET – 2018]
(A) એમાયલોઝ એ ગ્લુકોઝ અને ગેલેક્ટોઝમાંથી બનેલો છે.
(B) એમાયલોપૅક્ટિન 1 → 4, α-જોડાન્ન અને 1 → α – જોડાણ ધરાવે છે.
(C) એમાયલોપેક્ટિન 1 → 4, α–જોડાણ 1 → 6 β-જોડાવ્રુ ધરાવે છે.
(D) એમાયલોઝ 1 → 4, α-જોડાણ (linkage) અને 1 → 6 β-જોડાણ ધરાવે છે.
જવાબ
(B) એમાયલોપૅક્ટિન 1 → 4, α-જોડાન્ન અને 1 → 6 β – જોડાણ ધરાવે છે.
સ્ટાર્ચનું બંધારણ : સ્ટાર્ચના બંધારણ માટે જરૂરી એમાયલોઝના બંધારણમાં 200થી 1000 જેટલા ગ્લુકોઝ અન્નુઓની લાંબી શાખાવિહીન શૃંખલા હોય છે.
આ શૃંખલામાં α-D-(+)-ગ્લુકોઝ એકમો C1 – O – C4 સાંકળથી જોડાયેલા હોય છે.
GSEB Std 12 Chemistry MCQ Chapter 14 જૈવિક અણુઓ in Gujarati 27
એમાયલોપેક્ટિનના બંધારણમાં α-D-(+)-ગ્લુકોઝ એકમો C1 – O – C4 સાંકળથી જોડાયેલા હોય છે. પરંતુ કેટલાક α-D-(+)-ગ્લુકોઝ એકમો C1 – O – C6 સાંકળથી જોડાઈને શાખાઓ બનાવે છે.
GSEB Std 12 Chemistry MCQ Chapter 14 જૈવિક અણુઓ in Gujarati 28

પ્રશ્ન 236.
એમિનો ઍસિડની પરખ માટે નીચેના પૈકી કઈ કસોટી ઉપયોગી નથી ? [JEE – 2019]
(A) બાયુરેટ ટેસ્ટ
(B) નીનહાયકીન ટેસ્ટ
(C) બારકોઇડ ટેસ્ટ
(D) જેન્કોપ્રોટીક ટેસ્ટ
જવાબ
(C) બારકોઇડ ટેસ્ટ

પ્રશ્ન 237.
નીચેના પૈકી ક્યો બિનઅસરકારક એમિનો ઍસિડ છે ?[NEET – 2019]
(A) વેલીન
(B) લ્યુસીન
(C) એલેનાઈન
(D) લાયસીન
જવાબ
(C) એલેનાઈન

પ્રશ્ન 238.
જોડકાં જોડો. [JEE – 2020]
GSEB Std 12 Chemistry MCQ Chapter 14 જૈવિક અણુઓ in Gujarati 29
રિબોફલેવિન (વિટામિન B2 ) – કીલોસિસ
થાયમિન (વિટામિન B1 ) – બેરીબેરી
એસ્કોર્બિ ઍસિડ (વિટામિન C) – સ્ક્વી
પિરિડૉક્સિન (વિટામિન B6 ) – આંચકી આવવી

GSEB Std 12 Chemistry MCQ Chapter 14 જૈવિક અણુઓ in Gujarati

પ્રશ્ન 239.
ગ્લુકોઝ માટે નીચેના પૈકી કયું વિધાન સાચું નથી ? [JEE – 2020]
(A) પેન્ટાએસિટેટ ગ્લુકોઝ હાઇડ્રોક્સિલ એમાઇન સાથે પ્રક્રિયા કરી ઑક્ઝાઇમ આપતો નથી.
(B) ગ્લુકોઝ હાઇડ્રૉક્સિલ એમાઇન સાથે પ્રક્રિયા કરી ઑક્ઝાઇમ આપે છે.
(C) ગ્લુકોઝ સ્કિફના પ્રક્રિયક જોડે પ્રક્રિયા આપે છે.
(D) ગ્લુકોઝ બે પ્રકારના x અને B સ્ફટિકમય બંધારણ ધરાવે છે.
જવાબ
(C) ગ્લુકોઝ સિના પ્રક્રિયક જોડે પ્રક્રિયા આપે છે.

પ્રશ્ન 240.
સુક્રોઝનું જળવિભાજન કરતાં શું પ્રાપ્ત થશે ? [NEET-2020]
(A) α-D-ગ્લુકોઝ + β-D-ફ્રુક્ટોઝ
(B) α-D-ફ્રુક્ટોઝ + β-D-ફ્રુક્ટોઝ
(C) β-D-ગ્લુકોઝ + α-D-ફુક્ટોઝ
(D) α-D-ગ્લુકોઝ + β-D-ગ્લુકોઝ
જવાબ
(A) α-D-ગ્લુકોઝ + β-D-ફ્રુક્ટોઝ

પ્રશ્ન 241.
નીચે આપેલામાંથી કયો બેઝિક એમિનો ઍસિડ છે ? [NEET-2020]
(A) ટાયરોસીન
(B) લાઇસીન
(C) સિરીન
(D) એલેનાઇન
જવાબ
(B) લાઇસીન
GSEB Std 12 Chemistry MCQ Chapter 14 જૈવિક અણુઓ in Gujarati 30
અહીં, NH2 સમૂહની સંખ્યા -COOH સમૂહની સંખ્યા કરતાં વધુ હોવાથી તે બેઝિક એમિનો ઍસિડ છે.

પ્રશ્ન 242.
માલ્ટોઝના બંધારણમાં કયા ક્રિયાશીલ સમૂહ આવેલા છે ? [JEE (September)-2020]
(A) બે એસિટાલ
(B) એક એસિટાલ અને એક કિટાલ
(C) એક કિટાલ અને કેમિકિટાલ
(D) એક એસિટાલ અને એક હેમિએસિટાલ
જવાબ
(D) એક એસિટાલ અને એક પ્રેમિએસિટાલ
GSEB Std 12 Chemistry MCQ Chapter 14 જૈવિક અણુઓ in Gujarati 31

પ્રશ્ન 243.
કયા વિટામિનનો પ્રાપ્તિયોત યકૃત નથી ? [GUJCET-2015]
(A) વિટામિન – B1
(B) વિટામિન – B12
(C) વિટામિન – B2
(D) વિટામિન – H
જવાબ
(A) વિટામિન – B1

પ્રશ્ન 244.
નીચેનામાંથી ક્યા સંયોજનમાં બધા જ મોનોસેકેરાઈડ એકમ C1– O – C4 સાંકળથી જોડાયેલા નથી ? [GUJCET – 2015]
(A) માલ્ટીઝ
(B) સેલ્યુલોઝ
(C) લેક્ટોઝ
(D) એમાઇલોપેક્ટિન
જવાબ
(D) એમાઇલોપેક્ટિન

પ્રશ્ન 245.
નીચેના પૈકી કયો એસિડ ટ્વિટર આયન ધરાવે છે ? [GUJCET – 2016]
(A) પિક્રિક ઍસિડ
(B) સેલિસિલિક એસિડ
(C) સલ્ફાનિલિક ઍસિડ
(D) એડિપિક-ઍસિડ
જવાબ
(C) સાનિલિક ઍસિડ

પ્રશ્ન 246.
ઉત્સેચકોમાં સહકારક તરીકે ક્યો આયન હોઈ ન શકે ? [GUJCET – 2016]
(A) Mn2+
(B) Cu2+
(C) Fe2+
(D) Cr3+
જવાબ
(D) Cr3+

પ્રશ્ન 247.
વિટામિન B1 નું રાસાયણિક નામ કયું છે ? [GUJCET – 2016]
(A) રિબોફલેવિન
(C) થાયમિન
(B) પેરિડૉક્સિન
(D) α – ટોકોફેરોલ
જવાબ
(C) થાયમિન

પ્રશ્ન 248.
કયા એમિનો એસિડના બંધારણમાં દ્વિતીયક એમિનો સમૂહ હોય છે ? [GUJCET – 2017]
(A) ગ્લાયસીન
(B) લાઇસીન
(C) એલેનાઈન
(D) પ્રોલીન
જવાબ
(D) પ્રોલીન
પ્રોલીન દ્વિતીયક એમિનો સમૂહ ધરાવે છે.
GSEB Std 12 Chemistry MCQ Chapter 14 જૈવિક અણુઓ in Gujarati 32

પ્રશ્ન 249.
નીચેના પૈકી કયું પ્રોટીન સિલ્કમાં હોય છે ? [GUJCET – 2017]
(A) કેરેટીન
(B) માયોસીન
(C) આબ્લ્યુમીન
(D) ઇન્સ્યુલિન
જવાબ
(A) કેરેટીન

પ્રશ્ન 250.
કયો પ્યુરિન બેઇઝ છે ? [GUJCET – 2018]
(A) યુરેસીલ
(B) લાઇસીન
(C) સાઇટોસીન
(D) ગ્વાનીન
જવાબ
(D) ગ્વાનીન

પ્રશ્ન 251.
નીચેનામાંથી ક્યા એમિનો ઍસિડની pH, 7 કરતાં વધારે છે? [GUJCET – 2018]
(A) ગ્લુટામિક એસિડ
(B) થાયમીન
(C) ગ્લાયસીન
(D) એલેનાઈન
જવાબ
(B) લાઈસીન

પ્રશ્ન 252.
ગ્લુકોઝને ગ્લુકોપારારેનોઝ શા માટે કહે છે ? [GUJCET – 2019]
(A) ગ્લુકોઝ એ આોહેક્સોઝ છે.
(B) ગ્લુકોઝ એ ક્રિટોલેક્સોઝ છે.
(C) ગ્લુકોઝ એ પાંચ કાર્બન પરમાણુઓ અને એક ઑક્સિજન પરમાણુ ધરાવતું ચક્રીય સંયોજન છે.
(D) ગ્લુકોઝ એ છ કાર્બન પરમાણુઓ ધરાવતું ચક્રીય સંયોજન છે.
જવાબ
(C) ગ્લુકોઝ એ પાંચ કાર્બન પરમાણુઓ અને એક ઑક્સિજન પરમાણુ ધરાવતું ચક્રીય સંયોજન છે.

પ્રશ્ન 253.
સ્નાયુઓમાં રહેલો કયો પ્રોટીન પાણીમાં અદ્રાવ્ય છે ? [GUCET – 2019]
(A) કેરોટીન
(B) આક્યુમિન
(C) ઇન્સ્યુલીન
(D) માયોસીન
જવાબ
(D) માયોસીન

પ્રશ્ન 254.
સાચાં વિધાન માટે “T” અને ખોટાં વિધાન માટે “F” સંજ્ઞા આપી નીચેના વિધાનો માટે આપેલા વિકલ્પોમાંથી યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરો. [GUCET – 2019]
(i) સાયટોસીન બેઇઝ પિરિમિડિનનો વ્યુત્પન્ન છે.
(ii) DNAમાં B-D રિબોઝ શર્કરા છે.
(iii) ચોક્કસ પ્રોટીનના સંશ્લેષણનો સંદેશ RNAમાં હાજર હોય છે.
(iv) DNA સજીવોની જુદી જુદી જાતિની ઓળખને એક શતક સુધી જાળવી રાખે છે.
(A) TFFT
(B) FTFF
(C) FFFT
(D) FFTF
જવાબ
(A) TFFT

પ્રશ્ન 255.
સાચાં વિધાન માટે ”T” અને ખોટાં વિધાન માટે ”F” લખી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો. [GUJCET-2020]
(i) મોટાભાગના કુદરતી એમિનો ઍસિડનો વિન્યાસ ‘L’ હોય છે.
(ii) RNA માં p-D-બિોઝ શર્કરા હોય છે.
(iii) એમાઇલોઝ પાણીમાં અદ્રાવ્ય ઘટક છે જે -D – (+) ગ્લુકોઝથી બનેલો છે.
(iv) બધા જ મૉનોસેકેરાઇડ બિનરિડક્શનકર્તા શર્કરા છે.
(A) T F T F
(B) T T F F
(C) T T F T
(D) F T T F
જવાબ
(B) T T F F

GSEB Std 12 Chemistry MCQ Chapter 14 જૈવિક અણુઓ in Gujarati

પ્રશ્ન 256.
કયા વિટામિનની ઊણપથી કર્વી થાય છે ? [GUJCET-2020]
(A) થાયમીન
(B) રિબોફ્લેવિન
(C) ઍસ્કોર્બિક એસિડ
(D) પિરિડૉક્સિન
જવાબ
(C) ઍસ્કોર્બિક એસિડ
વિટામીન-C જેનું બીજું નામ એસ્કોર્બિક એસિડ છે. તેની ઊણપથી સ્કર્વી રોગ થાય છે.

પ્રશ્ન 257.
કઈ ખાંડ રિડક્શનકર્તા નથી ? [જુલાઈ – 2011]
(A) ગ્લુકોઝ
(B) સુક્રોઝ
(C) લેક્ટોઝ
(D) માલ્ટોઝ
જવાબ
(B) સુક્રોઝ

પ્રશ્ન 258.
નીચેનામાં કયો જૈવિક અણુ લાંબી શૃંખલાવાળી બેકી સંખ્યા ધરાવતા મોનોહાઇડ્રિંક આલ્કોહૉલ તથા લાંબી શૃંખલા ધરાવતા ચરબી એસિડનો ક્ષાર છે ? [જુલાઈ – 2011]
(A) DNA
(B) સેલ્યુલોઝ
(C) સ્ટાર્ચ
(D) કાનુંબા વેક્સ
જવાબ
(D) કાનુંબા વેક્સ

પ્રશ્ન 259.
નીચેનામાંથી કયા ઉત્સેચકના કારણે ઍસિડમાં પ્રોટીનનું એમિનો પરિવર્તન થાય છે ? [માર્ચ – 2013]
(A) ઝાયમેઝ
(B) પેપ્સીન
(C) યુરેઝ
(D) સેલ્યુલેઝ
જવાબ
(B) પેપ્સીન

પ્રશ્ન 260.
નીચેનામાંથી કયું વિધાન સાચું છે ? [માર્ચ – 2013]
(A) પ્રક્રિયાના અંતે ઉત્સેચકો મૂળ સ્વરૂપે પાછા મળે છે.
(B) ઉત્સેચકો પ્રક્રિયાવેગને 10-12 ગણો વધારે છે.
(C) ઉત્સેચકો તે કાર્બોહાઈડ્રેટ છે.
(D) પ્રક્રિયાના અંતે, ઉત્સેચકો મૂળ સ્વરૂપે પાછા મળતા નથી.
જવાબ
(A) પ્રક્રિયાના અંતે ઉત્સેચકો મૂળ સ્વરૂપે પાછા મળે છે.

પ્રશ્ન 261.
નીચેનામાંથી કયું વિધાન ખોટું છે ? [માર્ચ – 2013]
(A) RNA માં A, G, C અને U હાજર છે.
(B) DNA માં A અને T બે હાઇડ્રોજન બંધ વડે ભેગા જોડાયેલા છે.
(C) A અને C પ્યુરિન બેઇઝ છે.
(D) T અને IU પિીમિડીન બેઇઝ છે.
જવાબ
(C) A અને C પ્યુરિન બેઇઝ છે.

પ્રશ્ન 262.
નીચેનામાંથી કયા વિટામિનની ઊણપથી બાળકોના હાડકામાં વિકૃતિ આવે છે ? [માર્ચ – 2013]
(A) બાયોટિન
(B) ટોકોફેરોલ
(C) કેલ્સિફેરોલ
(D) ફિલોક્વિનોન
જવાબ
(C) કેસિફેરોલ

પ્રશ્ન 263.
સ્ટેસીઓઝ એ નીચેનામાંથી કયા પ્રકારનો સેકેરાઇડ છે ? [માર્ચ – 2013]
(A) ઓલિગોસેકેરાઇડ
(B) ડાયસેકેરાઈડ
(C) ટ્રાયસેકેરાઈડ
(D) ટેટ્રાસેકેરાઇડ
જવાબ
(A, D)

પ્રશ્ન 264.
ગ્લુકોઝનું પ્રબળ ઑક્સિડેશનકર્તા HNO3 વડે ઑક્સિડેશન કરવાથી નીચેના પૈકી ક્યો દ્વિ-કાર્બોક્સિલિક ઍસિડ પ્રાપ્ત થાય છે ? [માર્ચ – 2013]
(A) ઓક્ઝલિક ઍસિડ
(B) મેલોનિક એસિડ
(C) સેકરિક એસિડ
(D) ગ્લુકોનિક એસિડ
જવાબ
(C) સેકરિક એસિડ

પ્રશ્ન 265.
નીચેનામાંથી કર્યો વિટામિનનો સ્રોત યકૃતત નથી ? [માર્ચ – 2014]
(A) B12
(B) B6
(C) B2
(D) H
જવાબ
(B) B6

પ્રશ્ન 266.
નીચેનામાંથી કયા સંયોજનોમાં બધા જ C1 – O – C, ગ્લુકોઝ એક્મો જોડાણથી જોડાયા નથી ? [માર્ચ – 2014]
(A) ગેલેક્ટોઝ
(B) લેક્ટોઝ
(C) માલ્ટોઝ
(D) એમીલોપ્સીન
જવાબ
(D) એમીલોપ્સીન

(A) ગેલેક્ટોઝ : તે મોનોમર
(B) લેક્ટોઝ : β-D-(+) ગેલેક્ટોઝ (C1) – O (C4)-D-(+) ગ્લુકોઝ
(C) માલ્ટોઝ : α-D-(+) ગ્લુકોઝ (C1) – o – C4 – D-(+) ગ્લુકોઝ
(D) એમીલોપ્સીન : α-D-(+) ગ્લુકોઝ (C1) – 0 – C4 – α -D*(+) ગ્લુકોઝ અને
α-D-(+) ગ્લુકોઝ (C1) − 0 – C6-α-D-(+) ગ્લુકોઝ

પ્રશ્ન 267.
નીચેનામાંથી કઈ પ્રક્રિયા ગ્લુકોઝનું રેખીય બંધારણ સૂચવતી નથી ? [માર્ચ – 2014]
GSEB Std 12 Chemistry MCQ Chapter 14 જૈવિક અણુઓ in Gujarati 33
ગ્લુકોઝ -CHO સમૂહની રેખીય કાર્બન શૃંખલાની (A), (B) અને (D) પ્રક્રિયા આપે છે પણ NaHSO3 ની સાથે પ્રક્રિયા કરતો નથી. જેથી ગ્લુકોઝનું –CHO વાળું રેખીય બંધારણ સૂચવતું નથી.

પ્રશ્ન 268.
સુક્રોઝને 483 K તાપમાને ગરમ કરવાથી પ્રાપ્ત થયેલા તપખીરી અસ્ફટિકમય પદાર્થનો ઉપયોગ શું છે ? [માર્ચ – 2014]
(A) ખોરાકના રંગક તરીકે
(B) ખોરાક સાચવવા માટે
(C) કૃત્રિમ ગળપણ (મીઠાશ) આપનાર તરીકે
(D) ઑક્સિડેશન અટકાવનાર તરીકે
જવાબ
(A) ખોરાકના રંગક તરીકે

પ્રશ્ન 269.
નીચેનામાંથી કર્યું સંયોજન ટ્રાયસેકરાઇડ છે ? [માર્ચ – 2014]
(A) સ્કેચીઓઝ
(B) લેક્ટોઝ
(C) સેલોબાયોઝ
(D) રેફિનોઝ
જવાબ
(D) રેફિનોઝ

પ્રશ્ન 270.
પ્રોટીનના તૃતીયક બંધારણમાં પોલિપેપ્ટાઈડ શૃંખલાઓ ક્યા બંધથી જોડારોલી હોય છે ? [માર્ચ – 2015]
[P] વાળુ ડર વાલ્સ આકર્ષણ બળ
[Q] H-બંધ [R] આયનીય બંધ [5] ડાયસલ્ફાઈડ બંધ
(A) P, Q અને S
(B) ફક્ત Q
(C) P Q, R અને S
(D) P અને Q
જવાબ
(C) P Q, R અને S

પ્રશ્ન 271.
GSEB Std 12 Chemistry MCQ Chapter 14 જૈવિક અણુઓ in Gujarati 34 કાર્બોક્સિલિક ઍસિડ + આલ્કોહોલ આ પ્રક્રિયા કોની હાજરીમાં ખૂબ ઝડપી બને છે ? [માર્ચ – 2015]
(A) ઇમસિન
(B) ઇન્વર્ટેઝ
(C) માટેઝ
(D) લાયપેઝ
જવાબ
(D) લાયપેઝ

પ્રશ્ન 272.
એસ્કોર્બિક એસિડ ક્યો જૈવિક અણુ છે ? [માર્ચ – 2015]
(A) વિટામિન
(B) પ્રોટીન
(C) ન્યુક્લિક ઍસિડ
(D) અંતઃસ્ત્રાવ
જવાબ
(A) વિટામિન

પ્રશ્ન 273.
નીચેના પૈકી ક્યો બાયોપૉલિમર નથી ? માર્ચ – 2015)
(A) પ્રોટીન
(B) બ્યુટાઇલ રબર
(C) ન્યુક્લિક એસિડ
(D) પોલિસેક્કેરાઇડ
જવાબ
(B) બ્યુટાઇલ રબર

પ્રશ્ન 274.
કર્યો વિકલ્પ અન્ય કરતાં જુદો પડે છે ? [માર્ચ – 2015]
(A) ડીન
(B) સેલ્યુલોઝ
(C) સ્ટ્રેચીઓઝ
(D) ગ્લાયકોજન
જવાબ
(C) સ્ટેચીઓઝ

પ્રશ્ન 275.
ગ્લુકોઝના કયા પ્રક્રિયક સાથેની પ્રક્રિયા તેમાં કાર્બોનિલ સમૂહની હાજરી સૂરાવે છે ? [માર્ચ – 2015]
(A) સાંદ્ર HNO3
(B) (CH3CO)2O
(C) HI
(D) NH2OH
જવાબ
(D) NH2OH

પ્રશ્ન 276.
ફ્રુક્ટોઝનું વિશિષ્ટ પરિભ્રમણ -92.4° છે. 10 સેમી લાંબી પોલારીમીટર ટયૂબની મદદથી ફ્રુક્ટોઝના જલીય દ્રાવણનું પરિભ્રમણ -27.7° માલૂમ પડ્યું, તો આ 100 મિલિ જલીય દ્રાવણમાં ફ્રુક્ટોઝનો કેટલો જથ્થો ઓગળેલો હશે ? [માર્ચ – 2015]
(A) 33.3 ગ્રામ
(B) 29.9 ગ્રામ
(C) 3.33 ગ્રામ
(D) 3.0 ગ્રામ
જવાબ
(B) 29.9 ગ્રામ

પ્રશ્ન 277.
પ્રોટીનનું કર્યું બંધારણ -સર્પિલ છે ? [માર્ચ – 2016]
(A) પ્રાથમિક
(B) દ્વિતીયક
(C) તૃતિયક
(D) ચતુર્થક
જવાબ
(B) દ્વિતીયક્ર

પ્રશ્ન 278.
વિટામિન H ની ઊણપથી ક્યા રોગ થાય છે ? [માર્ચ – 20161
(A) ચર્મરોગ
(B) સ્કર્વી
(C) હાડકાંની વિકૃતિ
(D) એનિમિયા
જવાબ
(A) ચર્મરોગ

પ્રશ્ન 279.
બે ન્યુક્લિઓટાઇડ એકબીજા સાથે કઈ શૃંખલાથી જોડાયેલા હોય છે ? [માર્ચ – 2016]
(A) ગ્લાયકોસાઈડ
(B) પેપ્ટાઇડ
(C) ફૉસ્ફોડાયએસ્ટર
(D) ડાયસલ્ફાઇડ
જવાબ
(C) ફોસ્ફોડાયએસ્ટર

પ્રશ્ન 280.
નીચેનામાંથી કર્યું મ્યુટારોટેશન દર્શાવતું નથી ? [માર્ચ – 2016]
(A) લેક્ટોઝ
(B) ફ્રુક્ટોઝ
(C) સુક્રોઝ
(D) મૉલ્ટીઝ
જવાબ
(C) સુક્રોઝ

પ્રશ્ન 281.
લેક્ટોઝમાં બે મોનોરોકેરાઇડ એકમો કઈ ગ્લાયકોસિડિક સાંકળથી જોડાયેલા હોય છે ? [માર્ચ – 2016]
(A) C1 – O – C2
(B) C1 – O – C4
(C) C – O – C6
(D) C1 – O – C8
જવાબ
(B) C1 – O – C4

GSEB Std 12 Chemistry MCQ Chapter 14 જૈવિક અણુઓ in Gujarati

પ્રશ્ન 282.
ત્રણ એમિનો ઍસિડ A, B, C ને જુદા જુદા ક્રમમાં જોડીને કેટલી જુદી જુદી ટ્રાયપેપ્ટાઇડ શૃંખલા બનાલી શકાય ? [માર્ચ – 2016]
(A) B
(B) 4
(C) 3
(D) B
જવાબ
(A) 6

પ્રશ્ન 283.
નીચેનામાંથી ક્યું વિધાન ડેસ્ટ્રીન માટે યોગ્ય છે ? [માર્ચ – 2017]
(A) તેનું જળવિભાજન શક્ય નથી.
(B) તે પાણીમાં દ્રાવ્ય છે.
(C) તે સ્વાદવિહીન છે.
(D) તે શર્કરા તરીકે ઓળખાય છે.
જવાબ
(C) તે સ્વાદવિહીન છે.

પ્રશ્ન 284.
નીચેનામાંથી કયો પદાર્થ ફેહલિંગના દ્રાવણનું રિડક્શન કરશે ? [માર્ચ – 2017]
(1) સુકોઝ (1) ફ્રુક્ટોઝ
(lil) માલ્ટોઝ (iv) લેક્ટોઝ
(A) (ii) અને (iii)
(B) (i) અને (iii)
(C) (iii) અને (iv)
(D) (i) અને (ii)
જવાબ
(A, C)

પ્રશ્ન 285.
નીચેનામાંથી ક્યો એમિનો ઍસિડ બેઝિક અને આવશ્યક છે ? [માર્ચ – 2017]
(A) એલેનાઇન
(B) આર્જિનીન
(C) એસ્પાર્ટિક ઍસિડ
(D) ગ્લાયસિન
જવાબ
(B) આર્થિનીન

પ્રશ્ન 286.
કેલ્શિફેરોલ માટે સાચું વિધાન કયું છે ? [માર્ચ – 2017]
(A) તેનું સૂક્ષ્મજીવો દ્વારા આંતરડામાં સંશ્લેષણ થાય છે.
(B) તેનું સૂર્યપ્રકાશની મદદથી ચામડીમાં સંશ્લેષણ થાય છે.
(C) તેનું માનવ શરીરમાં સંશ્લેષણ થઈ શકતું નથી.
(D) તેનું કેરોટિનમાંથી માનવ શરીરમાં સંશ્લેષણ થાય છે.
જવાબ
(B) તેનું સૂર્યપ્રકાશની મદદથી ચામડીમાં સંશ્લેષણ થાય છે.

પ્રશ્ન 287.
કો દ્વિચક્રીય બેઇઝ RNAમાં હાજર હોય છે ? [માર્ચ – 2017|
(A) ગ્વાનીન
(B) થાયમિન
(C) સાયટોસીન
(D) યુરેસીલ
જવાબ
(A) ગ્વાનીન

પ્રશ્ન 288.
ઉત્સેચકના પ્રોટીન ભાગને શું કહેવાય છે ? [માર્ચ – 2017)
(A) જૈવ ઉત્સેચક
(B) સહકારક
(C) અપ્રકિવ ઉત્સેચક
(D) સહઉત્સેચક
જવાબ
(C) અપ્રકિવ ઉત્સેચક

પ્રશ્ન 289.
નીચેનામાંથી કયો એમિનો ઍસિડ તટસ્થ ગુણધર્મ ધરાવે છે ? [માર્ચ – 2018]
(A) ગ્લાયસીન
(B) એસ્પાર્ટિક ઍસિડ
(C) લાયસીન
(D) આર્જિનીન
જવાબ
(A) ગ્લાયસીન

પ્રશ્ન 290.
માલ્ટોઝમાં કઈ ગ્લાયકોસિડિક શૃંખલા આવેલી હોય છે ? [માર્ચ – 2018]
(A) α – D – (+) – ગ્લુકોઝ (C1) – O − (C4)-D- (+) – ગ્લુકોઝ
(B) α-D- (+) – ગ્લુકોઝ (C1)-O-(C2) -β-D– (−) – ગ્લુકોઝ
(C) β – D – (+) – ગ્લુકોઝ (C1) – O – (C4)-D − (+) – ગ્લુકોઝ
(D) β – D – (+) – ગ્લુકોઝ (C1) – O − (C4) – B – (-) –ગ્લુકોઝ
જવાબ
(A) α – D – (+) – ગ્લુકોઝ (C1) – O − (C4)-D- (+) – ગ્લુકોઝ

પ્રશ્ન 291.
નીચેનામાંથી ક્યો રોગ -ટોકોફેરોલની ઊણપથી થાય છે ? [માર્ચ – 2018]
(A) હાડકામાં વિકૃતિ
(B) નપુંસકતા
(C) સર્વી
(D) બેરીબેરી
જવાબ
(B) નપુંસક્તા

પ્રશ્ન 292.
વિનાશી તઅલ્પતા ક્યા વિટામિનની ઊણપથી થતો રોગ છે ? [માર્ચ – 2019]
(A) α-ટોકોફેરોલ
(B) એસ્કોર્બિક એસિડ
(C) સાયનોકોબાઇલ એમાઇન
(D) બાયોટિન
જવાબ
(C) સાયનોકોબાઇલ એમાઇન
GSEB Std 12 Chemistry MCQ Chapter 14 જૈવિક અણુઓ in Gujarati 35

પ્રશ્ન 293.
ન્યુક્લિઓટાઈડ માટે કયું જોડાણ યોગ્ય છે ? [માર્ચ – 2019]
(A) શર્કરા બેઇઝ-ફૉસ્ફેટ
(B) બેઇઝ-ફૉસ્ફેટ
(C) શર્કરા-બેઇઝ
(D) ફૉસ્ફેટ-શર્કા-બેઈઝ
જવાબ
(D) ફૉસ્ફેટ-શર્કરા-બેઇઝ
GSEB Std 12 Chemistry MCQ Chapter 14 જૈવિક અણુઓ in Gujarati 36

પ્રશ્ન 294.
લેક્ટોઝનું જળવિભાજન કયા ઉત્સેચક વડે થાય છે ? [માર્ચ – 2019]
(A) ઇમશિન
(B) માટેઝ
(C) ઇન્વર્ટેઝ
(D) ઝાયમેઝ ઇમશિન
જવાબ
(A) ઇમશિન
લેક્ટોઝ તે ડાયસેકેરાઇડ છે. તેનું અણુસૂત્ર C12H22O11 છે. તેનું ઉત્સેચક ઇમલ્સિનથી જળવિભાજન કરવાથી મોનોસેકેરાઇડના બે અણુઓ મળે છે.
GSEB Std 12 Chemistry MCQ Chapter 14 જૈવિક અણુઓ in Gujarati 37

પ્રશ્ન 295.
વિટામિન ………………………… નો સંગ્રહ શરીરમાં થઈ શકતો નથી. [માર્ચ – 2020]
(A) D
(B) C
(C) A
(D) K
જવાબ
(B) C

પ્રશ્ન 296.
નીચેનામાંથી કો બેઇઝ DNAમાં હાજર નથી ? [માર્ચ – 2020]
(A) યુરેસિલ
(B) એડેનીન
(C) ગ્વાનીન
(D)થાયમિન
જવાબ
(A) યુરેસિલ

GSEB Std 12 Chemistry MCQ Chapter 14 જૈવિક અણુઓ in Gujarati

પ્રશ્ન 297.
નીચેનામાંથી પ્રોટીનની કઈ જોડ ગોલીય પ્રોટીન છે ? P-કેરેટીન, Q-ઇન્સ્યુલિન, R-માયોસિન, S-આલ્યુમિન [માર્ચ – 2020]
(A) P, R
(B) Q, R
(C) R, S
(D) Q, S
જવાબ
(D) Q, S

પ્રશ્ન 298.
થાયરોક્સિન ક્યા એમિનો ઍસિડનો આયોડિનયુક્ત વ્યુત્પન્ન છે ? [માર્ચ – 2020]
(A) ટાયરોસીન
(B) સિાઇન
(C) ગ્લુટામીન ટાયરોસીન
(D) ટ્રિપ્ટોફાન
જવાબ
(A) ટાયરોસીન

પ્રશ્ન 299.
ફ્રુક્ટોઝમાં કેટલા કિરાલ કાર્બન હોય છે ? [ઑગસ્ટ-2020]
(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) A
જવાબ
(C) 3
GSEB Std 12 Chemistry MCQ Chapter 14 જૈવિક અણુઓ in Gujarati 38

પ્રશ્ન 300.
નીચેના પૈકી કયો પ્રોટીન પાણીમાં અદ્રાવ્ય છે ? [ઑગસ્ટ-20120]
(A) ઇન્સ્યુલીન
(B) માયોસીન
(C) આબ્લ્યુમીન
(D) બધા જ
જવાબ
(B) માર્યોસીન
માયોસીન એ પૈસામય પ્રોટીન સંયોજન છે જે પાણીમાં અદ્રાવ્ય હોય છે.

પ્રશ્ન 301.
કયા વિટામિનની ખામી રુધિર ગંઠાવવાની પ્રક્રિયાનો સમય વધારે છે ? [ઑગસ્ટ-2020]
(A) વિટામિન-E
(B) વિદ્યમિન-K
(C) વિટામિન-D
(D) વિટામિન B12
જવાબ
(B) વિટામિન-K

પ્રશ્ન 302.
ન્યુક્લિઓસાઇડ બને ત્યારે શર્કરાના કયા કાર્બન સાથે બેઇઝ જોડાય છે ? [ઑગસ્ટ-2020]
(A) 1′
(B) 2′
(C) 3′
(D) 5′
જવાબ
(A) 1′

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *